Izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

Datum objave: 21.06.2018. 12:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2018.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1370-1-2-189-5-121/18Broj obavijesti o nabavi 1370-1-2-189-3-74/18

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba DALIBOR MATIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada izvedbenog projekta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada izvedbenog projekta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71210000-3 Savjetodavne arhitektonske usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Urbing d.o.o. 4200477550006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5650,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5650,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5650,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju kipova na ulazu objekta CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju kipova na ulazu objekta CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71210000-3 Savjetodavne arhitektonske usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Urbing d.o.o. 4200477550006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-189-5-121/18
PODIJELI: