Izrada, konsultantske usluge i ovjera elektroprojekata

Datum objave: 28.02.2019. 10:17 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2019.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka   1286-7-2-219/18                 

 

I UGOVORNI ORGAN   

I 1. Podaci o ugovornom organu             

Naziv     JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA

IDB/JIB 4218080080000

I 2. Zajednička nabavka

Ne

 

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora         

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima je zaključen okvirni sporazum Jedan ponuđač II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka usluga revizije projektne dokumentacije, projektovanja i nadzora elektroinstalacija i mašinske faze projekata za 2019. godinu

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

71000000-8

Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

Dodatni predmet(i)

71240000-2

Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

71321000-4

Usluge tehničkog projektiranja za mašinske i električne instalacije zgrada

71334000-8

Usluge na području mašinstva i elektrotehnike

71333000-1

Usluge na području mašinstva

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li je korištena e-aukcija?

Ne            

 

Broj lota 2

Status lota Završen

 

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izrada, konsultantske usluge i ovjera elektroprojekata

I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

71000000-8

Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

Dodatni predmet(i)

71321000-4

Usluge tehničkog projektiranja za mašinske i električne instalacije zgrada

 

I 3. Trajanje okvirnog sporazuma 28.1.2019. - 31.12.2019.

 

IV DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

URBIS CENTAR

4403168840006

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

IV 2.b. Datum okvirnog sporazuma 28.1.2019.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda 2

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda 1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1516,80

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1516,80

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: