Kanalizacione cijevi, betonske cijevi, kanalizacioni poklopci i limovi

Datum objave: 27.08.2021. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1149-1-1-44-5-44/21


Broj obavještenja o nabavci 1149-1-1-44-3-26/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209042590003
Kontakt osoba Amira Imamović
Adresa 2.Oktobar br.1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-855
Faks (035) 369-851
Elektronska pošta javna.nabava@viktuzla.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vodovodne i kanalizacione cijevi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vodovodne i kanalizacione cijevi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  39370000-6 Vodovodne instalacije
  44163130-0 Kanalizacijske cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kanalizacione cijevi, betonske cijevi, kanalizacioni poklopci i limovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kanalizacione cijevi, betonske cijevi, kanalizacioni poklopci i limovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163100-1 Cijevi


II Ukupna količina ili obim ugovora

155.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

155000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do finansijskog ispunjenja

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla, 4. april bb

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIHEXO DOO 4 / 5 4200143180003 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

154770,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

154770,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

154770,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

154925,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1149-1-1-44-5-44/21
PODIJELI: