Kancelarijski materijal

Datum objave: 19.06.2018. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.06.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

274-1-1-61-5-7/18Broj obavještenja o nabavci 274-1-1-61-3-4/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200223290004
Kontakt osoba Amela Adžaip
Adresa Radićeva br. 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-802
Faks (033) 276-870
Elektronska pošta amela.adzaip@pravosudje.ba
Internet adresa http://kt-sarajevo.pravosudje.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni postupak, prema
tehničkoj specifikaciji - tehničkim karatkeristikama datim u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 2 godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Defter doo sarajevo 4200303990007 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

51000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

51000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
274-1-1-61-5-7/18
PODIJELI: