Kemikalije za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti SUM

Datum objave: 05.07.2019. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2019.


OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1197-1-1-79-5-56/19Broj obavijesti o nabavi 1197-1-1-79-3-28/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠTE U MOSTARU
IDB/JIB 4227088130005
Kontakt osoba Branka Hrkać
Adresa Trg hrvatskih velikana 1
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-070
Faks (036) 320-885
Elektronička pošta mail@sum.ba
Internet adresa www.sum.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijskih kemikalija za potrebe ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava laboratorijskih kemikalija za potrebe ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Kemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Kemijski reagensi
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije
  24931250-6 Podloge za uzgoj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Kemikalije za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno s TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno s TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno s TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

36216,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36216,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36216,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Molekularne metode za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Farmaceutski fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Molekularne metode za Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Farmaceutski fakultet

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24314100-9 Kalijev permanganat


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno s TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2292,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2292,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2844,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Kemikalije za Agronomsko i prehrambeno-tehnološki fakultet SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Agronomsko i prehrambeno-tehnološki fakultet

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3650,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3650,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3650,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 - Kemikalije za Fakultet zdravstvenih studija SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Fakultet zdravstvenih studija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5 - Kemikalije za Medicinski fakulteta SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemikalije za potrebe Medicinskoga fakulteta

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15723,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15723,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17078,63

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8 - Kemijski proizvodi za potrebe Citogenetičkog laboratorija na Medicinskom fakultetu SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kemijski proizvodi za potrebe Citogenetičkog laboratorija na Medicinskom fakultetu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11750,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 4201648160003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11740,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11740,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11740,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9 - Podloge za uzgoj za potrebe Citogenetičkog laboratorija MF SUM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 9 - Podloge za uzgoj za potrebe Citogenetičkog laboratorija MF

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24931250-6 Podloge za uzgoj


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladn oTD

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TUZLA-FARM D.O.O. TUZLA 4209034730009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1197-1-1-79-5-56/19
PODIJELI: