Kese za uzimanje i konzervaciju krvi /četverostruke kese T&B

Datum objave: 26.12.2016. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1067-1-1-297-5-91/16Broj obavještenja o nabavci 1067-1-1-297-3-72/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200671280001
Kontakt osoba Majda Pamuković
Adresa Čekaluša 86
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-300
Faks (033) 567-333
Elektronska pošta tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa www.ztmfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kese za uzimanje i konzervaciju krvi


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kese za uzimanje i konzervaciju krvi
Lot 1.- Kese za uzimanje i konzervaciju krvi /četverostruke kese T&B
Lot 2.-Kese za uzimanje i konzervaciju krvi/ Trostruke kese T&T
Lot 3.- Setovi za pooliranje sa filterom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141613-0 Kesice za krv


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1.- Kese za uzimanje i konzervaciju krvi /četverostruke kese T&B

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1.- Kese za uzimanje i konzervaciju krvi /četverostruke kese T&B

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141613-0 Kesice za krv

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Farma d.o.o. 4200801670001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


22440,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22440,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22440,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2.-Kese za uzimanje i konzervaciju krvi/ Trostruke kese T&T

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2.-Kese za uzimanje i konzervaciju krvi/ Trostruke kese T&T

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141613-0 Kesice za krv

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9230,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3.- Setovi za pooliranje sa filterom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3.- Setovi za pooliranje sa filterom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141613-0 Kesice za krv

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6025,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inel-BH Društvo za promet medicinskom opremom i potrošnim materijalom 4218528560008 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5962,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5962,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5962,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1067-1-1-297-5-91/16
PODIJELI: