Klimatizacijska oprema za objekt za smještaj opreme i vozila

Datum objave: 13.03.2020. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2020.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

529-1-1-40-5-6/20Broj obavijesti o nabavi 529-1-1-40-3-21/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR"
D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227190170003
Kontakt osoba Marinko Raguž
Adresa Ortiješ bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 352-770
Faks (036) 350-212
Elektronička pošta marinko.raguz@mostar-airport.ba
Internet adresa www.mostar-airport.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Djelatnosti zračne luke

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava klimatizacijske opreme za objekt za smještaj opreme i vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava klimatizacijske opreme za objekt za smještaj opreme i vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717200-3 Naprave za klimatizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog tijela

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALFA THERM D.O.O. 4227003590002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39964,47

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

39964,47

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39964,47

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55070,87

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
529-1-1-40-5-6/20
PODIJELI: