Konačna rang lista javnog poziva za dodjelu općinskih podsticaja sa Transfera za razvoj poljoprivrede planiranog u budžetu Općine Zavidovići za 2020. godinu

Datum objave: 16.11.2020. 10:31 / Izvor: Akta.ba, 13.11.2020.

KONAČNA LISTA OPĆINSKIH PODSTICAJA OSTVARENIH U POLJOPRIVREDI PO JAVNOM POZIVU ZA 2020. GODINU 

 

RB.

PREZIME I IME

ODOBREN PODSTICAJ ZA PROIZVODNJE:

UKUPNO

DJELOMIČNO ILI U CJELOSTI ODBIJENI ZAHTJEVI ZA:

1.

Adilović Asim

kornišoni i sadnja voća

301,75 KM

 

2.

Adilović Esad

malina i plastenik

170,00 KM

 

3.

Adilović Mustafa

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

4.

Ahmetović Azem

malina

85,00 KM

 

5.

Ahmetović Šemso

malina

85,00 KM

 

6.

Ahmić Hilmo

malina

85,00 KM

povrće,

7.

Ahmić Himzo

malina

85,00 KM

 

8.

Ahmić Salih

malina i sadnja voća

238,00 KM

 

9.

Aličić Vehbija

plastenik 100 m2

85,00 KM

 

10.

Aličić Zaim

uzgoj goveda

340,00 KM

 

11.

Alihodžić Ibrahim

 

0,00

uzgoj goveda

12.

Alihodžić Mirsad

uzgoj goveda i plastenik

595,00 KM

 

13.

Aljaković Mirsad

plastenik

85,00 KM

 

14.

Asentić Nenad

uzgoj goveda

340,00 KM

 

15.

Avdić Aziz

uzgoj goveda i plastenik

765,00 KM

 

16.

Avdić Fikret, Madnjik

kornišoni i plastenik

170,00 KM

uzgoj ovaca

17.

Avdić Fikret, Poljice

plastenik

85,00 KM

žitarice

18.

Avdić Hazim

kornišoni

85,00 KM

 

19.

Avdić Remzo

uzgoj goveda

340,00 KM

 

20.

Avdić Semka

 

0,00

uzgoj stoke, plastenik i dr.

21.

Avdić Zijada

uzgoj goveda

340,00 KM

 

22.

Avdušinović Senad

uzgoj goveda i maline iz rezervnih sredstava

850,00 KM

 

23.

Babičkić Ramiz

kornišoni i plstenik

297,50 KM

 

24.

Bajramović Omer

 

0,00

500 m2 kornišona

25.

Bajramović Saib

uzgoj goveda i kornišoni

935,00 KM

 

26.

Bajramović Sanel

kornišoni i nasad maline

170,00 KM

krompir

27.

Bajrić Nijaz

plastenik

212,50 KM

žitarice, povrće

28.

Bašić Elvedin

 

0,00

razne kulture

29.

Bečić Sabahija

plastenik

204,00 KM

 

30.

Bećić Ašir

malina

85,00 KM

 

31.

Bećić Safet

 

0,00

neispravan zahtjev

32.

Bećirović Arnel

kornišoni

85,00 KM

plastenik

33.

Bećirović Idriz

malina

85,00 KM

razni usjevi

34.

Bećirović Jusuf

kornišoni i malina

212,50 KM

 

35.

Bećirović Midhat

kornišoni

170,00 KM

 

36.

Bećirović Nadir

malina i kupina

170,00 KM

 

37.

Bećirović Nermin

 

0,00

žitarice

38.

Bećirović Nevzeta

kornišoni i maline

170,00 KM

 

39.

Bećirović Omer

malina

85,00 KM

 

41.

Bećirović Ragib

plastenik

85,00 KM

žitarice

42.

Begović Nermin

jagoda

170,00 KM

 

43.

Begović Zulfer

uzgoj goveda

340,00 KM

 

44.

Bjelić Jasmin

kornišoni i malina

255,00 KM

 

45.

Bjelić Kasim

uzgoj stoke iz rezervnih sredstava

170,00 KM

 

46.

Bjelić Menzudin

kornišoni i plastenik

348,50 KM

 

47.

Bjelić Rifet

plastenik

85,00 KM

 

48.

Bošnjaković Mujo

uzgoj goveda

340,00 KM

 

49.

Buljubašić Amir

uzgoj goveda

510,00 KM

žitarice

51.

Buljubašić Fajka

kornišoni, uzgoj goveda i plastenik

425,00 KM

kukuruz

52.

Buljubašić Ferid

kornišoni

85,00 KM

 

53.

Buljubašić Hasija

kornišoni

170,00 KM

 

54.

Buljubašić Kasim

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

55.

Buljubašić Mehmed

kornišoni

85,00 KM

 

56.

Buljubašić Nusret

 

0,00

uzgoj goveda, povrće

57.

Buljubašić Razija

uzgoj goveda i kornišoni

510,00 KM

 

58.

Buljubašić Ševal

kornišoni

85,00 KM

 

59.

Burić Fuad

malina

119,00 KM

 

60.

Burić Suad

plastenik

119,00 KM

 

61.

Burkić Hata

 

0,00

žitarice

62.

Čamdžić Hasaga

uzgoj goveda

680,00 KM

 

63.

Čamdžić Jasmina

uzgoj goveda

170,00 KM

prigovor nije uvažen

64.

Čamdžić Mehmed

uzgoj goveda

170,00 KM

 

65.

Čamdžić Šemso

uzgoj goveda

680,00 KM

 

66.

Čamdžić Šemsudin

žitarice

212,50 KM

 

67.

Čolak Nisvet

kornišoni

85,00 KM

plastenik

68.

Ćatić Džemil

plastenik

85,00 KM

 

69.

Ćatić Sabina

malina iz rezervnih sredstava

85,00 KM

 

70.

Ćatić Sadeta

1,5 dunuma maline, plastenik 100 m2

212,50 KM

povrće

71.

Ćatić Salih

malina i plastenik

170,00 KM

 

72.

Ćehajić Elvedina

 

0,00

korisnik srsdstava za dodjelu plastenika 300 m2

73.

Ćosić Selim

uzgoj stoke

680,00 KM

kukuruz, plastenik

74.

Deari Admir

kornišoni i plastenik

382,50 KM

prigovor djelimično uvažen

75.

Delić Amir

 

0,00

uzgoj goveda

76.

Delić Esad

uzgoj gljiva-iz rezervnih sredstava

425,00 KM

 

77.

Delić Husein

plastenik

85,00 KM

 

78.

Dendić Benjamin

plastenik

102,00 KM

 

79.

Dohranović Fatima

nasad malina

85,00 KM

 

80.

Dohranović Husein

nasad malina

170,00 KM

 

81.

Dohranović Semiz

kornišoni

85,00 KM

plastenik

82.

Dubravac Izet

uzgoj goveda

340,00 KM

 

83.

Dubravac Mujo

plastenik

85,00 KM

 

84.

Durić Nermin

uzgoj goveda i povrće

510,00 KM

 

85.

Džaferović Mujo

kornišoni

85,00 KM

 

86.

Džafić Zehrudin

kornišoni

85,00 KM

 

87.

Džebić Ahmet

plastenik

136,00 KM

 

88.

Džinović Abdelatty Indira

plastenik

170,00 KM

 

89.

Džinović Sakib

uzgoj goveda

340,00 KM

 

90.

Džuvić Vahid

 

0,00

pčelarstvo

91.

Faljić Nisvet

kornišoni i nasad maline

170,00 KM

 

92.

Faljić Nusret

kornišoni

85,00 KM

 

93.

Fazlić Belma

kornišoni

85,00 KM

 

94.

Fazlić Esad

 

0,00

korisnik sredstava u dodjeli plastenika 300 m2

95.

Fazlić Fajka

 

0,00

uzgoj goveda

96.

Fazlić Rabija

kornišoni

127,50 KM

 

97.

Fazlić Ramiz

 

0,00

uzgoj goveda

98.

Fazlić Sedika

uzgoj goveda, maline, kornišoni i plastenik

637,50 KM

povrće,žitarice,

99.

Fehrić Jasmin

plastenik

170,00 KM

 

100.

Fehrić Safet

uzgoj goveda

340,00 KM

 

101.

Fejzić Ismeta

uzgoj goveda

680,00 KM

 

102.

Fejzić Omer

nasad malina

85,00 KM

 

103.

Fejzić Smajo

nasad malina

127,50 KM

 

104.

Frkatović Izet

uzgoj goveda

340,00 KM

 

105.

Gluhić Emira

 

0,00

korisnik sredstava u dodjeli plastenika 300 m2

106.

Gluhić Hamdo

 

0,00

korisnik sredstava za dodj plstenika 300 m2,progovor nije uvažen

107.

Gluhić Izet

kornišoni i uzgoj goveda iz rezervnih sredstava

170,00 KM

 

108.

Gradinović Mirela

plastenik

85,00 KM

 

109.

Hadžić Adem

uzgoj goveda i ugionuće krave iz rezervnih sredstava

680,00 KM

uzgoj ovaca

110.

Hadžić Aladin

sadnja voća

91,38 KM

 

111.

Hadžić Arif

 

0,00

povrće i plastenik

112.

Hadžiefendić Zijad

 

0,00

povrće i dr., bez priloga

113.

Hajder Ferid

uzgoj goveda

340,00 KM

 

114.

Hajder Paša

kornišoni i plastenik

255,00 KM

 

115.

Hajderovac Admira

uzgoj goveda

170,00 KM

 

116.

Halilčević Hazim

uzgoj stoke

340,00 KM

povrće

117.

Halilčević Himzo

 

0,00

uzgoj goveda

118.

Halilović Dervo

kornišoni

85,00 KM

plastenik

119.

Halilović Ferid

kornišoni

153,00 KM

 

120.

Halilović Halid

kornišoni

85,00 KM

povrće,žitarice,plastenik,krava

121.

Halilović Mirsad

 

0,00

korisnik sredstava u dodjeli plastenika 300 m2

122.

Hamidović Hasan

malina

170,00 KM

 

123.

Hamzić Ramila

kornišoni

85,00 KM

 

124.

Hamzić Samir

uzgoj goveda i plastenik

255,00 KM

jagoda

125.

Hasanović Azra

kornišoni i plastenik

246,50 KM

 

126.

Hasanović Džemail

 

0,00

žitarice

127.

Hasić Husnija

kupina

85,00 KM

 

128.

Hasić Omer

malina

85,00 KM

 

129.

Hasić Ragib

 

0,00

žitarice

130.

Herić Esad

uzgoj goveda

340,00 KM

 

131.

Herić Nedžad

uzgoj goveda

340,00 KM

 

132.

Hodžić Asim

malina

85,00 KM

povrće

133.

Hodžić Hasija

plastenik

212,50 KM

 

134.

Hodžić Jusuf

 

0,00

žitarice i dr.

135.

Hodžić Nijaz

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

136.

Hodžić Nusret

uzgoj goveda

170,00 KM

 

137.

Hodžić Omer

uzgoj goveda

340,00 KM

 

138.

Hodžić Raza

žitarice

170,00 KM

 

139.

Hodžić Suad

uzgoj goveda

340,00 KM

 

140.

Hodžić Vahidin

plastenik

85,00 KM

 

141.

Hodžić Zajko

uginuće krave

340,00 KM

 

142.

Horozović Mašo

uzgoj goveda, malina i plastenik

1.105,00 KM

 

143.

Hrkić Avdo

uzgoj goveda

340,00 KM

 

144.

Hrkić Mustafa

uzgoj goveda

680,00 KM

 

145.

Hrkić Sabahudin

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik, povrće

146.

Husanović Fatima

uzgoj goveda, kornišoni i plastenici

552,50 KM

 

147.

Husanović Hamid

 

0,00

korisnik sredstava u dodjeli plastenika 300,00 m2

148.

Husanović Kemal

uzgoj goveda

680,00 KM

junad i žitarice

149.

Husanović Mehmed

 

0,00

uzgoj goveda

150.

Husanović Ramiz

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice i dr.

151.

Husić Alija

kornišoni

85,00 KM

 

152.

Husić Asim

uzgoj goveda

170,00 KM

perad

153.

Husić Azemina

uzgoj goveda

340,00 KM

 

154.

Husić Fehim

 

0,00

uzgoj goveda

155.

Husić Jasmin

uzgoj goveda

850,00 KM

 

156.

Husić Midhat

uzgoj goveda

340,00 KM

 

157.

Husić Mirnes

plastenik

85,00 KM

povrće i žitarice

158.

Husić Munira

malina

127,50 KM

 

159.

Husić Ramiz

 

0,00

korisnik sredstava za dodjelu plastenika 300 m2

160.

Husić Šehkada

malina

127,50 KM

plastenik

161.

Husić Vahid

uzgoj stoke

680,00 KM

 

162.

Huskanović Nijaz

plastenik

170,00 KM

uzgoj goveda

163.

Huskić Brišo

uzgoj goveda i kupina

467,50 KM

 

164.

Huskić Hasan

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

165.

Huskić Šefko

uzgoj goveda

170,00 KM

 

166.

Hutinović Alaga

 

0,00

borovnice, repromaterijal

167.

Hutinović Ismet

kornišoni

85,00 KM

 

168.

Hutinović Memiš

kornišoni

85,00 KM

 

169.

Hutinović Rešad

plastenik

127,50 KM

 

170.

Ibrić Ćazim

 

0,00

korisnik sredstava u dodjeli plastenika 300 m2

171.

Ibrić Emsad

malina

127,50 KM

 

172.

Ibrić Hajrija

kornišoni

170,00 KM

 

173.

Ibrić Nusret

kornišoni

85,00 KM

 

174.

Ibrić Omer

 

0,00

žitarice, bez priloga

175.

Ikanović Jasmin

kornišoni i plastenik

425,00 KM

 

176.

Imamović Enes

malina

170,00 KM

uzgoj goveda i žitarice

177.

Imamović Ibrahim

600 m2 kornišona

102,00 KM

 

178.

Imamović Nihad

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

179.

Imamović Salih

uzgoj goveda

170,00 KM

 

180.

Imamović Senida

kornišoni

85,00 KM

plastenik 50m2

181.

Imamović Vahida

kornišoni

85,00 KM

 

182.

Imamović Zaim

uzgoj goveda

170,00 KM

 

183.

Imširović Bego

uzgoj goveda

340,00 KM

 

184.

Imširović Husejin

malina

85,00 KM

plastenik

185.

Imširović Rasim

kornišoni i jagode

255,00 KM

žitarice, plastenik

186.

Imširović Senudin

uzgoj goveda

510,00 KM

 

187.

Jalmanović Nezir

uzgoj goveda

340,00 KM

 

188.

Jašarević Asim

kornišoni

85,00 KM

malina

189.

Jašarević Asmir

kornišoni

85,00 KM

 

190.

Jašarević Sabahudin

malina

170,00 KM

 

191.

Jašarević Zehrudin

 

0,00

žitarice

192.

Javrić Muhamed

uzgoj goveda

680,00 KM

junad

193.

Javrić Vehid

uzgoj stoke

850,00 KM

 

194.

Joldić Adis

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

195.

Joldić Zumra

kornišoni

170,00 KM

povrće, plastenik

196.

Jović Miroslav

 

0,00

žitarice

197.

Jurić Mira

plastenici

170,00 KM

 

198.

Jusić Hajrudin

kornišoni i plastenik

255,00 KM

 

199.

Jusić Kazafer

kornišoni

136,00 KM

 

200.

Jusupović Ekrem

uzgoj goveda

340,00 KM

povrće

201.

Jusupović Fikret

uzgoj goveda

340,00 KM

 

202.

Jusupović Mehemed

uzgoj goveda

340,00 KM

 

203.

Jusupović Sabit

uzgoj goveda

510,00 KM

 

204.

Jusupović Sead

uzgoj goveda

340,00 KM

 

205.

Kadrić Halil

malina

127,50 KM

 

206.

Kadrić Huso

malina i uzgoj goveda

510,00 KM

 

207.

Kalabić Edin

malina

85,00 KM

 

208.

Kalabić Jusuf

kornišoni

170,00 KM

žitarice

209.

Kalabić Mehmedović Mevla

 

0,00

povrće

210.

Karahasanović Asifa

500 m2 kornišona

85,00 KM

plastenik

211.

Karahasanović Asifa

kornišoni

85,00 KM

 

212.

Karahasanović Ekrem

kornišoni

85,00 KM

 

213.

Karahasanović Fahrija

kornišoni, malina i plastenik

450,50 KM

 

214.

Karahasanović Fehim

kornišoni

85,00 KM

 

215.

Karalić Mirsad

sadnja voća

267,75 KM

 

216.

Karalić Sead

plastenik

85,00 KM

 

217.

Keserović Mubera

plastenik

85,00 KM

povrće i dr.

218.

Keserović Rabija

plastenik

85,00 KM

povrće

219.

Keserović Suada

malina

85,00 KM

plastenik

220.

Kovač Elma

kornišoni

170,00 KM

 

221.

Kovač Raza

kornišoni

255,00 KM

 

222.

Kovačević Azem

kornišoni

85,00 KM

 

223.

Kovačević Besim

nasad malina

85,00 KM

 

224.

Kovačević Dženita

kornišoni

170,00 KM

 

225.

Kovačević Emina

uginuće goveda

340,00 KM

povrće

226.

Kovačević Izudin

nasad maline

127,50 KM

 

227.

Kovačević Nizama

kornišoni

85,00 KM

maline

228.

Kovačić Hidajet

uzgoj goveda

170,00 KM

 

229.

Krajinić Hasan

uzgoj goveda

340,00 KM

 

230.

Kurtalić Fikreta

plastenik

85,00 KM

 

231.

Latifović Senad

malina

127,50 KM

 

232.

Lisičić Fadil

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

233.

Lisičić Hajrudin

uzgoj goveda

850,00 KM

 

234.

Lišić Đulaga

uzgoj goveda

170,00 KM

 

235.

Lišić Faruk

uzgoj goveda

340,00 KM

žitarice

236.

Mahmić Fata

kornišoni

85,00 KM

 

237.

Mahmutović Hasan

uzgoj goveda i malina

510,00 KM

 

238.

Mahmutović Husejin

plastenik

85,00 KM

uzgoj goveda

239.

Mahmutović Sadika

 

0,00

neispravan zahtjev

240.

Mahovac Amir

nasad jagoda i malina

170,00 KM

žitarice

241.

Mahovac Amira

sadnja voća

191,25 KM

 

242.

Mahovac Ašir

uzgoj goveda

340,00 KM

 

243.

Mahovac Azem

uzgoj goveda

340,00 KM

 

244.

Mahovac Bego

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

245.

Mahovac Sead

kornišoni

170,00 KM

 

246.

Mahovac Senida

kornišoni

85,00 KM

 

247.

Malagić Đemila

kornišoni

85,00 KM

 

248.

Marušić Velid

 

0,00

malina

249.

Mehić Azem

uzgoj goveda i malina

255,00 KM

 

250.

Mehić Emin

 

0,00

pčelarstvo

251.

Mehić Nihad

malina

85,00 KM

 

252.

Mehmedović Hasan

uzgoj goveda

340,00 KM

 

253.

Merdanović Muhamed

uzgoj goveda, kornišoni i plastenik

552,50 KM

 

254.

Merdanović Ramo

uzgoj stoke

170,00 KM

 

255.

Moćić Miladin

 

0,00

uzgoj stoke

256.

Mostarlić Ahmet

uzgoj goveda

340,00 KM

 

257.

Mrkaljević Osman

šteta od pasa lutalica iz rezervnih sredstava

850,00 KM

 

258.

Mrkonjić Azem

uzgoj ovaca-iz rezervnih sredstava

170,00 KM

 

259.

Muharemović Enida

kornišoni

170,00 KM

 

260.

Muharemović Jasmina

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

261.

Muharemović Mustafa

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

262.

Muharemović Najil

uzgoj goveda

340,00 KM

 

263.

Muharemović Rasim

uzgoj goveda

340,00 KM

razne kulture

264.

Muharemović Samira

 

0,00

uzgoj goveda, prigovor nije uvažen

265.

Muhić Admir

kornišoni

85,00 KM

plastenik 50 m2

266.

Muhić Mirzet

kornišoni

85,00 KM

 

267.

Muhić Sifet

kornišoni

85,00 KM

plastenik

268.

Mujanović Asim

malina

85,00 KM

 

269.

Mujanović Mufid

kupovina opreme, rezervna sredstva

205,53 KM

prigovor je uvažen

270.

Mujanović Nezir

 

0,00

neispravan zahtjev

271.

Mujanović Šefik

 

0,00

razne kulture

272.

Mujanović Uzeir

 

0,00

povrće i plastenik

273.

Mujarić Azemina

uzgoj goveda

340,00 KM

 

274.

Mujarić Kazafer

uzgoj goveda

510,00 KM

 

275.

Mujčinović Safet

malina i aronija

170,00 KM

 

276.

Mujić Asim

kornišoni

170,00 KM

žitarice

277.

Mujić Huso

uzgoj goveda i malina

425,00 KM

 

278.

Mujić Meho

uzgoj goveda

850,00 KM

 

279.

Mujić Safet

kornišoni

170,00 KM

 

280.

Mujić Šaban

 

0,00

uzgoj goveda

281.

Mujkić Almedina

kornišoni

170,00 KM

plastenik

282.

Mujkić Esad

uzgoj goveda

425,00 KM

 

283.

Mujkić Fahir

kornišoni

85,00 KM

 

284.

Mujkić Rasim

plastenik

85,00 KM

uzgoj goveda

285.

Mujkić Senad

malina i plastenik

255,00 KM

uzgoj goveda i povrće

286.

Mukić Amir

malina

127,50 KM

 

287.

Mukić Hazim

uzgoj goveda

170,00 KM

žitarice, prigovor nije uvažen

288.

Mukić Jasmin

malina

170,00 KM

 

289.

Mulahalilović Emir

kupina

85,00 KM

 

290.

Mulahusić Remzo

malina

85,00 KM

 

291.

Mulahusić Uzejr

plastenik

85,00 KM

 

292.

Muratović Džemal

uzgoj goveda

510,00 KM

kukuruz

293.

Muratović Jakub

plastenik

85,00 KM

 

294.

Muratović Suljo

uzgoj goveda

340,00 KM

 

295.

Mustafić Ćašif

uzgoj goveda, sadnja voća

429,25 KM

 

296.

Mustić Elvir

uzgoj goveda

340,00 KM

 

297.

Mušić Ćatić Esmeralda

kornišoni

85,00 KM

 

298.

Mušić Hajra

kornišoni

170,00 KM

 

299.

Mušić Izet

plastenik

85,00 KM

 

300.

Mušić Mustafa

malina

85,00 KM

 

301.

Nedeljković Nenad

plastenik

340,00 KM

 

302.

Odobašić Ernesa

kornišoni

85,00 KM

 

303.

Omerašević Fadila

kornišoni

85,00 KM

 

304.

Omerčević Mustafa

uzgoj goveda

680,00 KM

povrće

305.

Omerčević Šefika

uzgoj goveda

340,00 KM

 

306.

Omerović Nazif

uzgoj goveda

340,00 KM

 

307.

Omić Asif

kornišoni

170,00 KM

 

308.

Omić Bego

uzgoj goveda

680,00 KM

žitarice

309.

Omić Halid

kornišoni

170,00 KM

uzgoj stoke, plastenik

310.

Omić Jasmin

kornišoni

170,00 KM

 

311.

Omić Sead

 

0,00

uzgoj goveda i dr.

312.

Omić Velid

kornišoni i plastenik

255,00 KM

 

313.

Osmanović Aziz

uzgoj goveda

170,00 KM

 

314.

Osmanović Azra

uzgoj stoke

340,00 KM

žitarice i dr.

315.

Osmanović Fahro

uzgoj goveda

170,00 KM

prigovor nije uvažen

316.

Osmanović Husejn

malina

85,00 KM

 

317.

Osmanović Rasma

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

318.

Osmić Nermin

malina

85,00 KM

 

319.

Parić Nihad

kornišoni

85,00 KM

 

320.

Parić Zahid

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik 500 m2

321.

Pašić Behija

kornišoni

85,00 KM

 

323.

Pašić Izeta

 

0,00

uzgoj goveda

324.

Polić Ajiša

kornišoni

170,00 KM

 

325.

Polić Emina

kornišoni

127,50 KM

 

326.

Polić Mirsad

kornišoni i plastenik

229,50 KM

povrće

327.

Polić Samira

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik, povrće

328.

Porobić Vidžad

plastenik

170,00 KM

 

329.

Redžić Edin

 

0,00

korisnik sredstava za dodjelu plastenika 300 m2

330.

Redžić Maida

kornišoni

85,00 KM

 

331.

Ridžal Adis

malina

85,00 KM

uzgoj goveda

332.

Ridžal Ibro

uzgoj goveda

680,00 KM

žitarice

333.

Ridžal Ismet

uzgoj goveda

510,00 KM

žitarice

334.

Ridžal Muharem

 

0,00

žitarice

335.

Ridžal Rifat

uzgoj goveda i malina

255,00 KM

kukuruz,

336.

Ručić Selvir

uzgoj goveda

850,00 KM

 

337.

Salihović Sifet

malina

85,00 KM

 

338.

Salihović Šemso

uzgoj goveda

170,00 KM

 

339.

Salkić Alma

malina

127,50 KM

 

340.

Salkić Amira

malina

85,00 KM

 

341.

SD "Aldin"

uzgoj goveda

340,00 KM

 

342.

SD "Močila"

 

0,00

uzgoj goveda

343.

SD "EKO S"

plastenik

255,00 KM

 

344.

Selimović Azemina

malina

127,50 KM

 

345.

Selimović Began

uzgoj stoke

850,00 KM

 

346.

Selimović Dedo

plastenik

85,00 KM

 

347.

Selimović Fadil

kornišoni i plastenik

255,00 KM

 

348.

Selimović Mersiha

malina

85,00 KM

 

349.

Sendić Safet

 

0,00

žitarice i drugo

350.

Sendić Salih

uzgoj goveda

170,00 KM

žitarice

351.

Sinanović Amerisa

 

0,00

korisnik sredstava za dodjelu plastenika 300 m2

352.

Sinanović Aziz

kornišoni i plastenik

297,50 KM

 

353.

Sinanović Behija

malina

85,00 KM

 

354.

Sinanović Džafer

kornišoni

85,00 KM

plastenik i uzgoj goveda

355.

Sinanović Fahro

uzgoj goveda i plastenik

595,00 KM

 

356.

Sinanović Hajrudin

malina

85,00 KM

 

357.

Sinanović Hamzalija

malina

85,00 KM

 

358.

Sinanović Kasim

 

0,00

korisnik sredstava za dodjelu plastenika 300 m2

359.

Sinanović Mujo

 

0,00

uzgoj goveda

360.

Sinanović Ramiz

kornišoni

85,00 KM

 

361.

Sinanović Sevla

kornišoni i plastenik

255,00 KM

kukuruz i dr.

362.

Sinanović Suvada

kornišoni

170,00 KM

 

363.

Sinanović Zuhdija

uzgoj goveda

340,00 KM

 

364.

Skelić Anel

 

0,00

pčelarstvo

365.

Skelić Huso

malina

85,00 KM

uzgoj goveda

366.

Softić Hasan

 

0,00

malina i jagoda, zatvoreno gazdinstvo 2017 godine

368.

Softić Nedžad

 

0,00

žitarice

369.

Sojkić Mihro

uzgoj goveda i žitarice

467,50 KM

 

370.

Spahić Ferid

uzgoj goveda

340,00 KM

 

371.

Starčević Armin

uzgoj goveda i plastenik

425,00 KM

 

372.

Starčević Derviš

uzgoj goveda i plastenik

1.105,00 KM

 

373.

Starčević Dževad

 

0,00

uzgoj goveda

374.

Starčević Izet

malina

85,00 KM

plastenik

375.

Starčević Jasmin

plastenik

85,00 KM

 

376.

Starčević Muriz

uzgoj goveda i plastenik

425,00 KM

žitarice

377.

Starčević Nuraga

 

0,00

razne kulture, prigovor nije uvažen

378.

Starčević Zahid

malina

170,00 KM

plastenik

379.

Starčević Zahir

malina i uzgoj goveda

255,00 KM

žitarice, ovce

380.

Suljić Bego

malina i plastenik

212,50 KM

povrće

381.

Suljić Edhem

plastenik

331,50 KM

povrće

382.

Suljić Mesud

malina

136,00 KM

 

383.

Suljić Ramiza

uzgoj goveda

340,00 KM

plastenik

384.

Sušić Omer

kornišoni

170,00 KM

 

385.

Šabanović Haso

malina

85,00 KM

plastenik

386.

Šabanović Muriz

nasad maline

127,50 KM

 

387.

Šabanović Tahir

kornišoni

85,00 KM

 

388.

Šabić Ismet

plastenik

85,00 KM

 

389.

Šabić Ramiz

uzgoj goveda

170,00 KM

 

390.

Šehić Ramo

kornišoni

85,00 KM

 

391.

Šibonjić Alma

kornišoni

85,00 KM

 

392.

Šogolj Ahmet

 

0,00

uzgoj goveda

393.

Šogolj Izet

nasad malina

85,00 KM

 

394.

Šporer Amira

kupina

127,50 KM

 

395.

Šušić Hava

kornišoni

170,00 KM

 

396.

Taletović Džemil

 

0,00

žitarice

397.

Taletović Nermina

plastenik

170,00 KM

 

398.

Turbić Merima

uzgoj goveda

510,00 KM

plastenik

399.

Turković Husejin

uzgoj goveda

170,00 KM

 

400.

Tursić Esed

malina

85,00 KM

 

401.

Tursić Ibrahim

uzgoj goveda

340,00 KM

 

402.

Tursić Safet

kornišoni, uzgoj stoke i plastenik

442,00 KM

 

403.

Tursić Said

uzgoj stoke

340,00 KM

 

404.

Tursić Salih

kornišoni

170,00 KM

 

405.

Tursić Salim

plastenik

119,00 KM

 

406.

UG "Pčelar"

sufinansiranje

4.250,00 KM

 

407.

Vuković Fikret

 

0,00

neispravan zahtjev

408.

Zambaković Azra

kornišoni

136,00 KM

plastenik

409.

Zilkić Nedžad

plastenik

127,50 KM

 

410.

Zilkić Zejnil

uzgoj goveda

510,00 KM

 

411.

Zukić Omer

uzgoj goveda

510,00 KM

 

412.

Žižak Fikret

uzgoj goveda

340,00 KM

 
     

91.425,41 KM

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: