Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc i konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak

Datum objave: 20.07.2020. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-1-2-35-5-155/20


Broj obavještenja o nabavci 266-1-2-35-3-47/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Senada Lizde
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc Lot 2: “Konsultantske usluge za Projekt
menadžment na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak “


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su konsultantske usluge koje obuhvataju izvršenja zadataka Projekt menadžmenta tj. tehničke podrške
Timu za implementaciju projekta u kontroli provođenja FIDIC ugovora “Uslovi ugovaranja za građevinske radove“ – („Crvena
knjiga“, prvo izdanje 1999) za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71315200-1 Savjetodavne usluge na području građenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zeničko – dobojski kanton, općina Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca za radove + 24 mjeseca za rok za otklanjanje neodstataka

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJ INŽENJERING D.O.O. SARAJEVO 4200547270006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

857000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

857000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

857000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-2-35-5-155/20
PODIJELI: