Kranska hidraulična dizalica

Datum objave: 01.07.2015. 14:57 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2015.

JAVNO PODUZEĆE "KOMUNALNO"d.o.o. LIVNO

Adresa: Zgona bb, 80 101

Livno

tel/fax 034 201 778

Identifikacijski broj: 4281005660002,

Porezni broj: 23070569,

PDV broj: 281005660002

UniCredit bank

Žiro račun: 3381502200302795

 

 

OSNOVNI ELEMENTI ZAKLJUČENIH UGOVORA

 

1

2

3

4

5

6

Re. br.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču (Naziv. ED broj i mjesto)

Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja)

Danim zaključivanja ugovora

1.

Pružanje usluga internet aplikacija za komunikaciju sa komunalnim potrošačima: JRJN - 72421000-7-Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili

Izravni sporazum; Broj postupka - 0409-674-6-2-1/15

Erodal d.o.o..

4272028700002.

Posušje

2.850,00 KM; jedna godina

05.06.2015.

2.

Održavanje računovodstvenih programa: JRJN - 72267100-0- Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

Izravni sporazum; Broj postupka - 0409-674-6-2-2/15

Erodal d.o.o.,

4272028700002.

Posušje

5.640.00 KM; jedna godina

05.06.2015.

3.

Usluka nadogradnje i preinake na multifunkcionalnom vozilu; JRJN - Usluge preinake motornog vozila

Konkurentski zahtjev; Broj postupka - 0409- 674-5-2-2/15

Techno Win d.o.o., 03892414675, Pi saro vina. Republika Hrvatska

41.900.00 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta ugovora

11.06.2015.

4.

Nabava betonskih blokova: JRJN - 44111600-7-Blokovi

Izravni sporazum: Broj postupka - 0409-674-6-1-3/15

TIK Vrdoljak d.o.o., 42S1063270001. Livno

2.000.00 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta

11.06.2015.

 

5.

Sanacija prilaznog puta na deponiji u Tablama; JRJN- 45453100-8- Sanacijski radovi

Izravni sporazum: Broj postupka - 0409-674-6-2-3/15

G&M SEMREN d.o.o.,

4281155710008. Livno

4.500.00 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta ugovora

09.06.2015.

6.

Nabava i dostava tampona na deponiji u Tablama: JRJN - 14212000-0-Pijesak raznih granulacija

Izravni sporazum: Broj postupka - 0409-674-6-2-4/15

G&M SEMREN

d.o.o.,

4281155710008. Livno

4.420.00 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta ugovora

09.06.2015.

7.

Nabava prednje ralice: JRJN - Ralica za snijeg

Izravni sporazum: Broj postupka - 0409-674-6-1-4/15

Techno Win d.o.o.,

4254146910005,

Odžak

5.769.70 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta ugovora

18.06.2015.

8.

Nabava kranske hidraulične mke; JRJN - Hidraulične dizalice

Izravni sporazum: Broj postupka - 0409-674-6-1-5/15

Techno Win d.o.o.,

4254146910005,

Odžak

5.769.70 KM: Do ispunjenja obveza iz predmeta ugovora

18.06.2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: