Laboratorijska oprema za potrebe projekta Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci

Datum objave: 10.11.2020. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

862-1-1-129-5-173/20


Broj obavještenja o nabavci 862-1-1-129-3-134/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Vladana Pećo
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „UV zaštita antimikrobno obrađenog
tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „UV zaštita antimikrobno obrađenog
tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEXIS D.O.O. SARAJEVO 4 / 15 4202629310009 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12687,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Baterije nove generacije-elektronska
baterija“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Baterije nove generacije-elektronska
baterija“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA 4400811430008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8690,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8690,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8690,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Primjena naprednih elektrohemijskih
procesa za tretman organskih polutanata“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Primjena naprednih elektrohemijskih
procesa za tretman organskih polutanata“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 8 / 15 4403208220006 Istočna Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

864,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

864,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

864,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ultrazvučna i mikrotalasna obrada
različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ultrazvučna i mikrotalasna obrada
različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ispitivanje kvaliteta sireva
dobijenih različitim postupcima toplotno-kiselinske koagulacije mlijeka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u
Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ispitivanje kvaliteta sireva
dobijenih različitim postupcima toplotno-kiselinske koagulacije mlijeka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u
Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Karakterizacija i primjena pepela od
sagorijevanja biomase u toplanama“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6: Javna nabavka i isporuka laboratorijske opreme za potrebe projekta „Karakterizacija i primjena pepela od
sagorijevanja biomase u toplanama“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije navedeno u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke opreme za sve lotove je Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet, Vojvode Stepe
Stepanovića 73, Banja Luka.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SHIMADZU D.O.O. 14 / 15 4200419780000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1990,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1990,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1997,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-1-129-5-173/20
PODIJELI: