Lemna stanica za potrebe A/V servisa

Datum objave: 27.08.2021. 11:15 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2021.

JAVNO PREDUZEĆE RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANjA LUKA

-v.d. GENERALNOG DIREKTORA -

 

Broj: 6683/21

Dana 23.8.2021

 

Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 49/06,73/08, 42/10 i 8S/13), člana 60. Statuta JP RTRS, člana 90. i člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH" br. 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl. glasnik BiH" br. 116/14), člana 19, 20. st. 3. i člana 26. Pravilnika o javnim nabavkama, te usvojenog Plana javnih nabavki za 2021. godinu, v.d. generalnog direktora donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

I         

Postupkom direktnog sporazuma, u postupku javne nabavke sa predmetom nabavke lemne stanice za potrebe A/V servisa, vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

II        

Utvrđuje se da je zaprimljena ponuda ponuđača „BLUTEL" d.o.o Banjaluka, broj 139 od 20.08.2021. godine prihvatljiva, te da će ugovorni organ sa izabranim ponuđačem, zaključiti Ugovor o javnoj nabavci lemne stanice, vrijednosti 3.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

 

Obrazloženje

 

U postupku direktnog sporazuma, koji je primijenjen za nabavku lemne stanice za potrebe A/V servisa vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača. S obzirom da procijenjena vrijednost navedene nabavke iznosi 3.500,00 KM, ugovorni organ je donio Odluku o pokretanju postupka, primjenom direktnog sporazuma javne nabavke, a u skpadu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i čl.2 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

 

v.d. GENERALNOG DIREKTORA

Dijana Milanković

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: