Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam, krv i krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem

Datum objave: 11.02.2021. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

272-1-1-16-5-3/21


Broj obavještenja o nabavci 272-1-1-16-3-12/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200065950000
Kontakt osoba Dubravko Vaniček
Adresa Nahorevska 173
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 257-750
Faks (033) 257-751
Elektronska pošta zalcnarc@bih.net.ba
Internet adresa www.zalcnarc.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka raznih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznih lijekova za potrebe Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam, krv i krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam, krv i krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

71 stavka

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZEFARM D.O.O. ZENICA4218025060008ZenicaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


11010,83

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11010,83

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11010,83

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11022,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sistem i spolni hormoni, sistemski hormonalni lijekovi (izuzev spolnih hormona), lijekovi
za liječenje lokalnih i sistemskih infekcija – antiinfektivi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji djeluju na urogenitalni sistem i spolni hormoni, sistemski hormonalni lijekovi (izuzev spolnih
hormona), lijekovi za liječenje lokalnih i sistemskih infekcija – antiinfektivi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

22 stavke

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MGM FARM4218227790008KakanjBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2278,30

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2278,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2278,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2292,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem, nervni sistem i respiratorni sistem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji djeluju na koštano mišićni sistem, nervni sistem i respiratorni sistem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

69 stavki

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZEFARM D.O.O. ZENICA4218025060008ZenicaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


6340,23

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6340,23

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6340,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6346,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Otopine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka otopina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

6 stavki

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZEFARM D.O.O. ZENICA4218025060008ZenicaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


2217,40

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2217,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2217,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2562,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Narkotici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka narkotičkih lijekova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

6 stavki

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ZEFARM D.O.O. ZENICA4218025060008ZenicaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


2766,28

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2766,28

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2766,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2766,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi koji djeluju na kožu, potkožno tkivo i senzorne organe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji djeluju na kožu, potkožno tkivo i senzorne organe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33690000-3 Razni lijekovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

17 stavki

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod I.1.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MGM FARM4218227790008KakanjBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


332,54

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

332,54

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

332,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

332,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
272-1-1-16-5-3/21
PODIJELI: