Lijekovi

Datum objave: 29.12.2016. 15:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

11091-1-1-4-5-7/16Broj obavještenja o nabavci 11091-1-1-4-3-4/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova Dom zdravlja Konjic
IDB/JIB 4227882720003
Kontakt osoba Nermina Veljković
Adresa Bolnička do broja 13
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 712-511
Faks (036) 712-519
Elektronska pošta nerminadomzdravljakonjic@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

143000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova i infuzija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi
  33680000-0 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

112000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Dom zdravlja Konjic, Bolnička do broja 13, Konjic

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMAVITA d.o.o. 4200075750009 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


109967,88

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

54983,94

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109967,88

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109967,88

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Infuzije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka infuzija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33680000-0 Farmaceutski proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tehničkom specifikacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. Dom zdravlja Konjic, Bolnička do broja 13, Konjic

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28025,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14012,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28025,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89573,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11091-1-1-4-5-7/16
PODIJELI: