Ljekarski pregled radnika za Šumarije: Travnik, Novi Travnik, Busovača, Vitez, Rasadnik Busovača, Rasadnik Travnik, Direkcija Društva

Datum objave: 10.03.2021. 09:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1002-0-2-5-11-59/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Larisa Skrobo
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva, LOT 2 Ljekarski pregled radnika za Šumarije: Travnik, Novi Travnik,
Busovača, Vitez, Rasadnik Busovača, Rasadnik Travnik, Direkcija Društva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva, LOT 2 Ljekarski pregled radnika za Šumarije: Travnik, Novi Travnik,
Busovača, Vitez, Rasadnik Busovača, Rasadnik Travnik, Direkcija Društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85147000-1 Zdravstvene usluge u preduzećima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Pregled za 189 radnika

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13230,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije ponuđača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZSU POLIKLINIKA VITALIS 4227832200009 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12481,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12481,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12481,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-0-2-5-11-59/21
PODIJELI: