LOT 15-GeneXpert testovi ili ekvivalent

Datum objave: 28.01.2022. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

843-1-1-95-9-7-843/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 843-1-1-95-5-91/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za mikrobiologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Diskovi za antidijagram

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 1.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA4400839360005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6480,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.8.2021. - 5.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13240,005.8.2021. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Kontrolni sojevi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 2.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1E N A D.O.O. SARAJEVO4200037070002Stari GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8996,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.8.2021. - 4.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14498,004.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- E-testovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 3.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1E N A D.O.O. SARAJEVO4200037070002Stari GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18160,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.8.2021. - 4.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19080,004.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4- Podloge

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 4.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO4200003250001VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34619,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2021. - 10.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117309,5010.8.2021. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5- Brzi serološki testovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 5.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA4400839360005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11868,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.8.2021. - 5.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15934,005.8.2021. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Potrošni materijal za mikrobiologiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 6.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO4200003250001VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76267,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2021. - 10.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
138133,5410.8.2021. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-Monotestovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tednderskoj specifikaciji za lot 7

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BIOMEDICA D.O.O.4201349680009IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44765,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

6.8.2021. - 6.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

6.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
122382,526.8.2021. BIOMEDICA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Diferencijalno -dijagnostički diskovi i reagensi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tednerskoj specifikaciji za lot 8.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA4400839360005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1640,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.8.2021. - 5.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1820,005.8.2021. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Boje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 10.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO4200003250001VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5151,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2021. - 10.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12575,5010.8.2021. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11- MH-F agar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 11.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1TUZLA-FARM D.O.O. TUZLA4209034730009TuzlaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.8.2021. - 17.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12400,0017.8.2021. "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Materijal za laboratoriju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 12

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO4200003250001VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75857,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2021. - 10.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
137928,6010.8.2021. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13- MISC STRIP Colistin

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 13.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1E N A D.O.O. SARAJEVO4200037070002Stari GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.8.2021. - 4.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13200,004.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Nastavci za pipete za molekularnu dijagnostiku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 14

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1E N A D.O.O. SARAJEVO4200037070002Stari GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.8.2021. - 4.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
148000,004.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-GeneXpert testovi "ili ekvivalent"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 15.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BIOMEDICA D.O.O.4201349680009IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

142340,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

6.8.2021. - 6.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

6.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
171170,006.8.2021. BIOMEDICA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16-Hromogene podloge

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaci za lot 16.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BERG DOO4200617230007Novo SarajevoBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9760,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.8.2021. - 17.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14895,0017.8.2021. BERG DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Vitek 2 "ili ekvivalent"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 17

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1TUZLA-FARM D.O.O. TUZLA4209034730009TuzlaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62061,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.8.2021. - 17.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
131030,5017.8.2021. "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-1-95-9-7-843/22
PODIJELI: