M05BA08 Zoledronska kiselina koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg

Datum objave: 27.01.2017. 12:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-48-9-17/17Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-48-5-104/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Citotoksični lijekovi


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

33000000-0

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

 

33610000-9

Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

 

33642100-3

Hormoni hipofize, hipotalamusa i analozi

 

33651200-0

Antimiotici za sistemsko liječenje

 

33652000-5

Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

 

33632000-9

Lijekovi za mišićno-koštani sistem

 

33690000-3

Razni lijekovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M05BA08 Zoledronska kiselina koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33632000-9 Lijekovi za mišićno-koštani sistem

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

Interpromet d.o.o.

4400757980005

Novi Grad

Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
160466,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-48-9-17/17
PODIJELI: