Mašinski potrošni materijal

Datum objave: 30.12.2016. 10:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

585-1-1-41-9-74/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 585-1-1-41-5-32/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Mirnes Halilčević
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mašinski potrošnih materijala


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115220-7 Materijal za grijanje
Dodatni predmet(i) 44530000-4 Vijci
  44800000-8 Boje, lakovi i smole
  14811300-2 Brusne ploče
  31711140-6 Elektrode


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TAP KOMERC d.o.o. 4209303730002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
94946,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.7.2016. - 27.7.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma
28.7.2016.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9348,34 23.8.2016. TAP KOMERC d.o.o.
2 17959,05 27.10.2016. TAP KOMERC d.o.o.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-1-41-9-74/16
PODIJELI: