Materijal za dekoraciju službenih prostorija

Datum objave: 15.02.2021. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 05-16-4-886-1/20

Mostar, 30.12.2020. godine

 

Temeljem čl. 70 st(l), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/149 i čl. 5 st(2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. godine, ombudsman Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, d o n o s i

 

ODLUKU

o odabiru cijene

 

I

Odabire se ponuditelj obrt Jolie Design za nabavu materijala za dekoraciju službenih prostorija za potrebe Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (dalje u tekstu: Institucija), Ul. Kneza Domagoja bb., Mostar, nakon provedenog postupka nabave pute izravnog sporazuma u vrijednosti od 95,00 KM.

 

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 05-16-4-886/20 od 30.12.2020. godine pokrenut je postupak javne nabave materijala za dekoraciju službenih prostorija za potrebe Institucije putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave je iznosila 85,48 KM (bez PDV-a).

 

Institucija je istražila tržište i procijenila vrijednost nabave temeljem podataka o tržišnim cijenama koje su neposredno utvrđene, te odlučila krenuti u nabavu kako je i navedeno dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: