Materijal za elektroenergetske objekte s ugradnjom u Posebnoj zoni, Poslovnica Elektro Grude, Pogon Grude, DP Jug

Datum objave: 02.07.2015. 15:30 / Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 29.06.2015

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 307-1-1-2-1239/15
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-1-1-1039/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Maja Golemac
Telefon: 036335719
Elektronska pošta: maja.golemac@ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom u
Posebnoj zoni, Poslovnica "Elektro Grude", Pogon Grude, DP Jug
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava materijala za elektroenergetske objekte s ugradnjom u
Posebnoj zoni, Poslovnica "Elektro Grude", Pogon Grude, DP Jug
II.5.Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciju
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
75.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Distribucija električne energije
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: SIEMENS d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200371210001
Općina/Grad : Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74.623,29 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 3.6.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
74.623,29 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
78.819,88 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(B-6251-15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: