Materijal za tapaciranje

Datum objave: 04.01.2017. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 12.04.2016.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

16

39114100-5 Tapaciranje

Direktni sporazum Nabavka materijala za tapaciranje 867-8-1-51/16

"CS" d.o.o. Tuzla

4209204670006

1.922,05 KM Plaćanje avansno . Isporuka u roku od 3 dana.

   

12.04.16

Rn 00002/16/57 2.248.80

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: