Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/25/2021 - zaštitna odijela

Datum objave: 06.07.2021. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

893-1-1-251-5-341/21


Broj obavještenja o nabavci 893-1-1-251-3-192/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Hasibović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.7.2021. - 7.1.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

399000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/25/2021 - zaštitna odijela

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/25/2021 - zaštitna odijela

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Kupca - O.J. Klinička apoteka KCUS-a

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITALGROUP DOO SARAJEVO 4200552600006 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135682,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

13

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

7

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

135684,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

311102,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Konačna cijena ponuđača Italgroup d.o.o. nakon e aukcije iznosi 135.684,00 KM, međutim, nakon umanjivanja jediničnih
cijena Komisija je došlo do najpribližnije cijene navedenog lota koja iznosi 135.682,50 KM koju je ponuđač i potvrdio

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-251-5-341/21
PODIJELI: