Medicinski plinovi - dodatne isporuke za potrebe JU KBZ

Datum objave: 14.07.2020. 12:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2020.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

669-4-1-286-6-276/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba Sunčica Abramušić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-000
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Medicinski plinovi - dodatne isporuke za potrebe JU KBZ (tender br. 31-N-61/20)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Medicinski plinovi - dodatne isporuke za potrebe JU KBZ (tender br. 31-N-61/20)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24111500-0 Medicinski gasovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke ugovorenih količina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MESSER TEHNOPLIN D.O.O. 4200350720000 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19460,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19460,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19460,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 22. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzirom da važeći okvirni sporazum ističe dana 24.12.2020. godine, ukupna vrijednost okvirnog sporazuma 209.640,00 KM
bez PDV-a da je trenutna realizacija okvirnog sporazuma na dan 19.06.2020. godine 207.640,40 KM bez PDV-a, potrebno je
obezbijediti zakonito snabdijevanje Bolnice medicinskim plinovima, a usljed nepredviđenih okolnosti bi moglo dovesti do
značajnih poteškoća u funkcionisanju obezbjeđenja kisika za pacijente, zbog nedostatka istog i održavanja redovnih
medicinskih usluga u Bolnici. Redovna potrošnja kisika je naglo porasla nakon pandemije virusom COVID 19, tako da je
potrošnja redovnih količina izvršena znatno prije planiranog trajanja istih. U međuvremenu je potrebno do redovnog
okončanja tenderske procedure obezbijediti zakonito snabdijevanje Bolnice medicinskim plinovima.
Ukupna vrijednsot osnovnog Ugovora iznosi 209.640,00 KM bez PDV-a, a procjena vrijednosti dodatnih isporuka ka zamjena
za redovne isporuke je 20.000,00 KM bez PDV-a što je dovoljno za količine do očekivanog završetka redovne redovne
tenderske procedure.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MESSER TEHNOPLIN D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
669-4-1-286-6-276/20
PODIJELI: