Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi za potrebe kantine u kazneno-popravnim zavodima

Datum objave: 16.07.2020. 09:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-9-9-18-1347/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1134-1-1-9-5-41/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE
IDB/JIB 4254133000000
Kontakt osoba Ivo Ivkić
Adresa Dusine bb
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 713-222
Faks (031) 713-222
Elektronska pošta kpzptor@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabava mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda za potrebe kantine u kazneno-popravnim zavodima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

4

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GOLD MIGNON DOO 4200199130009 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TPDC SARAJEVO DD 4200115050005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DZANANOVIĆ TRANSPORT 4218669110006 Zenica Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSNA-KOM. DOO. GRAČANICA 4209252300008 Gračanica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.6.2020. - 3.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7835,33 3.6.2020. GOLD MIGNON DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1134-1-1-9-9-18-1347/20
PODIJELI: