Mlijeko i mliječni proizvodi

Datum objave: 21.06.2017. 13:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1134-1-1-17-5-31/17Broj obavještenja o nabavci 1134-1-1-17-3-22/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
IDB/JIB 4200785450004
Kontakt osoba Sanjin Karavdic
Adresa Valtera Perića 15/III
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 213-151
Faks (033) 213-155
Elektronska pošta mara.mandic@fmp.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da


I 3.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA 4218101340007
2 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO 4200065790002
3 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA 4209392060007
4 KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR 4227205890008
5 KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PT BIHAĆ 4263311370001
6 KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE 4254133000000
7 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA 4236542610008


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe kazneno - popravnih zavoda po lotovima

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe kazneno - popravnih zavoda po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot br. 1 – Mlijeko i mliječni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesiivna nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe kazeneno popravni-zavoda.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.6.2017. - 14.6.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tenderskoj dokumentacuiji

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

5

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DZANANOVIĆ TRANSPORT 4 / 8 4218669110006 Zenica Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Gold Mignon doo 4200199130009 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TPDC SARAJEVO DD 4200115050005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Redex doo Banovići 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZIM dd Zenica 4218004060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA 4218101340007 312200,00 14.6.2017.
2 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO 4200065790002 184404,00 14.6.2017.
3 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA 4209392060007 121279,00 14.6.2017.
4 KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR 4227205890008 77944,00 14.6.2017.
5 KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PT BIHAĆ 4263311370001 57585,00 14.6.2017.
6 KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE 4254133000000 82300,00 14.6.2017.
7 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA 4236542610008 51215,00 14.6.2017.


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot br. 3 – Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (svinjsko meso)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (svinjsko meso) za potrebe kazeno popravni-zavoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15113000-3 Svinjetina

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.6.2017. - 14.6.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

2

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZION d.o.o. Rogatica 7 / 8 4400604990001 Rogatica Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O 4272221610002 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA 4218101340007 165580,00 14.6.2017.
2 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO 4200065790002 668,00 14.6.2017.
3 KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR 4227205890008 41932,50 14.6.2017.
4 KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE 4254133000000 17680,00 14.6.2017.
5 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA 4236542610008 10200,00 14.6.2017.


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1134-1-1-17-5-31/17
PODIJELI: