Modernizacija i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac

Datum objave: 19.09.2019. 11:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

719-1-3-50-5-95/19Broj obavještenja o nabavci 719-1-3-50-3-71/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Nermina Selimović
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-753
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MODERNIZCIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac u: MZ
Turija (Mosorovac), MZ Turija (dionica puta Mahovkići-Ivkovina), MZ Poljice (dionica puta Smajići), MZ Poljice (zaseok Okići),
MZ Dobošnica (dionica puta Hamzići), MZ Bikodže (zaseok Šljepice), MZ Bikodže (zasek Tufekčići), MZ Puraćić (put od
Kombaxa), MZ Devetak (zasek Gradaškići), MZ Tabaci (put od Bašanovića do ulaza u Tabake), MZ Gnojnica (ulaz u Gnojnicu),
MZ Berkovica (sokak preko puta nišana) MZ Dobošnica Donja (sokak preko puta stadiona), MZ Hrvati/Koksara (ispred zgrada
u naselju Koksara), MZ Lukavac Grad (Ligamont), MZ Bokavići (dionica Šubići-Novo naselje), MZ Šikulje (Kahrići), i MZ
Lukavac Mjesto (Sejdinovići-Hamidovići).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Turija, MZ Poljice, MZ Dobošnica, MZ Bikodže, MZ Puraćić, MZ Devetak, MZ Tabaci, MZ Gnojnica, MZ Berkovica, MZ
Dobošnica Donja, MZ Hrvati/Koksara, MZ Lukavac Grad, MZ Bokavići, MZ Šikulje i MZ Lukavac Mjesto

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ERING D.O.O. ŽIVINICE 4209068980004 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

85372,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84916,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85372,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je dodijeljen grupi ponuđača "ERING d.o.o Živinice, ELVIK d.o.o Srebrenik i KOPKOMERC d.o.o Živinice".
Vođa grupe je ponuđač "Ering" d.o.o Živinice.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
719-1-3-50-5-95/19
PODIJELI: