Modernizacija pumpne stanice Do-Opština Ljubinje

Datum objave: 23.11.2020. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

896-1-3-6-5-7/20


Broj obavještenja o nabavci 896-1-3-6-3-3/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LJUBINJE
IDB/JIB 4401392570003
Kontakt osoba Čedomir Ćuk
Adresa Svetosavska 2
Poštanski broj 88380 LJubinje (sp bl)
Opština/Grad LJubinje
Telefon (059) 630-280
Faks (059) 630-288
Elektronska pošta ljubinje@teol.net
Internet adresa www.opstinaljubinje.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),LJubinje

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija pumpne stanice "Do"-Opština Ljubinje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme u pumpnoj stanici za vodosnabdijevanjeopštine Ljubnje u Dolu prema tehničkoj specifikaciji
datoj u prilogu tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232152-2 Građevinski radovi na pumpnoj stanici
Dodatni predmet(i) 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni
  42122130-0 Pumpe za vodu
  45300000-0 Instalaterski radovi na građevinama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tehničkoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpna stanica na lokalitetu Do- izvor rijeke Bregave

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANKOM INŽENJERING DOO 4401342120007 Trebinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

299946,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

299946,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

299946,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

299946,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
896-1-3-6-5-7/20
PODIJELI: