Mrežna oprema (Linkovi)

Datum objave: 08.12.2016. 13:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

723-1-1-90-5-240/16


Broj obavještenja o nabavci 723-1-1-90-3-100/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Sulejman Abazović
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka elektronske opreme i opreme za prijenos podataka i glasa za potrebe MO i OS BiH.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je: nabavka elektronske opreme i opreme za prijenos podataka i glasa za potrebe MO i OS BiH:
- Mrežna oprema (Storage sistem tipa SAN),
- Mrežna oprema (SAN switch),
- Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova,
- Najam komunikacijskih zemaljskih vodova – Obezbjeđenje satelitske komunikacije za misiju,
- Mrežna oprema (Linkovi) i
- Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nadogradnja sistema DATA centra u MO BiH ((Mrežna oprema (Storage sistem tipa SAN)) i Nadogradnja sistema
DATA centra u MO BiH ((Mrežna oprema (SAN switch))

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

tehnička specifikacija iskazana u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32400000-7 Mreže
Dodatni predmet(i) 32420000-3 Mrežna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

290598,29

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Butile-Rajlovac i sjedište Ministarstva odbrane BiH.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Logosoft d.o.o.o 4 / 13 4200236190009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

279384,78

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

279384,78

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

279384,78

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

279384,78

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2:Nabavka i zamjena baterija UPS-a (Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička specifikacija iskazana u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32400000-7 Mreže
Dodatni predmet(i) 32420000-3 Mrežna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11111,11

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Butile-Rajlovac i sjedište Ministarstva odbrane BiH.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Telegroup doo Banja Luka 4400866760007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10958,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10958,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10958,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10958,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Obezbjeđenje satelitske komunikacije (Najam komunikacijskih zemaljskih vodova – Obezbjeđenje satelitske
komunikacije za misiju)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička specifikacija iskazana u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
Dodatni predmet(i) 64214400-3 Najam komunikacijskih zemaljskih vodova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Butile-Rajlovac i sjedište Ministarstva odbrane BiH.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Telegroup doo Banja Luka 8 / 13 4400866760007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15380,22

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

15380,22

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15380,22

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15380,22

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4:Realizacija linkova SDH mreže ((Mrežna oprema (Linkovi))

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička specifikacija iskazana u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32420000-3 Mrežna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51282,05

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Butile-Rajlovac i sjedište Ministarstva odbrane BiH.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar 4227000220000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


33543,28

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33543,28

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33543,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37214,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5:Elektronska oprema (Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička specifikacija iskazana u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32580000-2 Oprema za obradu podataka
Dodatni predmet(i) 30121000-3 Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje

II Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53354,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Butile-Rajlovac i sjedište Ministarstva odbrane BiH.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 C SERVIS DOO 4200023360008 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

50303,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50303,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50303,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51645,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-1-90-5-240/16
PODIJELI: