MS klasa IV (Silk za trimer) za potrebe GLB

Datum objave: 03.09.2021. 11:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

723-4-1-234-5-226/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Slobodan Cimeša
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka MS klase IV (Silk za trimer) za potrebe GLB

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka MS Klase IV, Silk za trimer 2,4 mm u količini od 1360 metara za podrebe održavanja PP pojasa i kruga
lokacija u nadležnosti GLB.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16160000-4 Razna baštenska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 (jedan) komad

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna "Butila" Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedan) dan

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFIKON DOO 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

360,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

360,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

360,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

360,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzirom da navedeno sredstvo nije moguće obezbediti preko redovnog snabdjevanja u OS BiH, jer ugovor nije
potpisan sa vanjskim dobavljačem za tekuću godinu. Materijalno sredstvo je neophodno u cilju uređenja
protivpožarnog (PP) pojasa na lokacijama u nadležnosti GLB.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

GRAFIKON DOO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-4-1-234-5-226/21
PODIJELI: