N05AH02 klozapin tablete 100 mg

Datum objave: 24.01.2017. 15:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AH02 klozapin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

Interpromet d.o.o.

4400757980005

Novi Grad

Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12349,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.1.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

 

R.Br.

Vrijednost ugovora

Datum zaključenja

Naziv ponuđača/Grupe ponuđača

1

6618,90

12.1.2016.

Interpromet d.o.o.

2

3,30

15.1.2016.

Interpromet d.o.o.

3

1687,20

15.1.2016.

Interpromet d.o.o.

4

111,00

15.1.2016.

Interpromet d.o.o.

5

900,00

15.1.2016.

Interpromet d.o.o.

6

2974,80

15.1.2016.

Interpromet d.o.o.


ANEKS D1

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-9-15/17
PODIJELI: