Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje prometnice C Ada-Bad sa ostalom infrastrukturom

Datum objave: 02.07.2019. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 03.06.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OPĆINA ČAPLJINA

NAČELNIK OPĆINE

 

Broj ON:277/19-2

Čapljina, 03.lipnja 2019. godine

 

Temeljem članka 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14),i članka 4.stavak 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (Narodni list općine Čapljina broj: 1/2015), a na temelju provedenog postupka izravnog sporazuma za nabavu usluga - Nadzor na izvođenju radova „Izgradnja prometnice C Ada-Bad sa ostalom infrastrukturom",broj ON:277/19-Načelnik općine Čapljina, d o n o s i

 

O D L U K U

 

I

Prihvaća se ponuda tvrtke „VINDI-TIP" d.o.o. SARAJEVO , u iznosu od 6938,10(šesttisućadevetsotridesetosam i 10/100 KM), sa PDV-om,za nabavu usluga: Nadzor na izvođenju radova „Izgradnja prometnice C Ada-Bad sa ostalom infrastrukturom" ,broj ON:277/19, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

II

Ova odluka će se objaviti na web-stranici Općine Čapljina,sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.NAČELNIK OPĆINE

dr. Smiljan Vidić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: