Nafta i naftni derivati u 2016. godini

Datum objave: 03.01.2017. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 28.09.2016.

JP SPREČA DD TUZLA

Tuzla, 28.12.2016. godine

 

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

 

R.

b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) (iskazana vrijednost bez PDV-a)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma

Datum potpune

realizacije ugovora/okvir, sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje) / datum brisanja sa web stranice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

44

09000000-3 Sukcesivna nabavka nafte i naftnih derivata u 2016. godini

Konkurentski zahtjev 1051-7-1-252/16

Hifa Petrol d.o.o.

Sarajevo, 4200999090005

3.800,12 KM (izvršenje: 31.12.2016., plaćanje: 30 dana od dana dostave fakture)

-

-

28.09.2016.

31.12.2016.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: