Namještaj za potrebe JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši

Datum objave: 11.10.2019. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1121-1-1-86-5-106/19Broj obavještenja o nabavci 1121-1-1-86-3-86/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i montaža namještaja za potrebe JU ''Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje'' Laktaši

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža namještaja za potrebe JU ''Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje'' Laktaši

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39161000-8 Namještaj za dječje vrtiće


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u sastavu TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Aleksanrovac, dječiji vrtić

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok za isporuku i montažu maksimalno 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOP SPORT DOO 4402708410000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21693,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21693,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21693,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-1-86-5-106/19
PODIJELI: