Nasipanje tampona deponije za ugalj i drugi nepredviđeni radovi

Datum objave: 11.10.2016. 12:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

604-4-3-388-5-25/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA TOPLANA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE
ENERGIJE A.D.
IDB/JIB 4400023750000
Kontakt osoba Ljubiša Božičković
Adresa Srpskih sokolova br. 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-536
Faks (053) 241-955
Elektronska pošta toplana@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nasipanje tampona deponije za ugalj i drugi nepredviđeni radovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nasipanje tampona deponije za ugalj i drugi nepredviđeni radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
Dodatni predmet(i) 45213220-1 Građevinski radovi na skladištima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pridjel Donji, Doboj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 doo Josipović Doboj 4400108230005 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

34286,01

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

34286,01

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34286,01

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34286,01

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Uprava Društva je konstantovala da se tokom izvodjenja investicionih radova "Proširenja deponije za ugalj" došlo do
saznanja da je obim predmetnih građevinskih radova veći od projektom predviđenim i ugovorom broj:1443/16 definisanih
što je potvrđeno pismeno od strane Nadzornog organa, dopisom broj D-5/16 od 03.08.2016. godine. Pokreće se
Pregovarački postupak bez objave pbavještanja u cilju hitnog ugovaranja i izvođenja uočenih dodatnih radova angažovanjem
Izvođača radova koji je vec uveden u posao izvođenja radova "Proširenja deponije za ugalj", u skladu sa članom 24. stav 1.
tačka a) kako bi se investicioni radovi izgradnje proširenja deponije za ugalj završili u cijelosti i obezbjedila tehničko-
funkcionalna spremnost skladištnog prostora depponije za ugalj za prihhvat isporuke uglja iz "Rudnika i Termoelektrane
stanari" Stanari koja počinje 15.09.2016. godine pokrenut je Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

doo "Josipović" Doboj

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
604-4-3-388-5-25/16
PODIJELI: