Nastavak izgradnje saobraćajnice uzvodno obalom rijeke Željeznice u naselju Sokolović Kolonija -IV faza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

OPĆINA ILIDŽA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 208-1-3-2-166/14
Broj obavještenja o nabavci: 208-1-3-1-131/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA ILIDŽA
Kontakt osoba: Lejla Zukanović
Telefon: 033775682
Elektronska po{ta: javne.nabavke@opcinailidza.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: ILIDŽA
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje saobraćajnice uzvodno obalom rijeke
Željeznice u naselju Sokolović Kolonija -IV faza
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
KaouTD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Ilidža, Sokolović Kolonija
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: MEVLUDIN COMMERC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200479500006
Općina/Grad: Ilidža
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
279.157,90 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 2.7.2014.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 9
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 9
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
279.157,90 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
315.747,06 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-10872-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: