Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 63/III

Datum objave: 18.01.2022. 13:13 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 22, 13.01.2022.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), člana 6., člana 17. stav (1) tačka a) i stav (2), člana 25. i člana 31. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU


O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BROJ 63/III


  

1. Poslovni prostor u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 63/III, površine 17,29 m2, registarski broj 531, D kategorija, dodjeljuje se u zakup Udruženju "Žene borci 92-95 Kantona Sarajevo" sa sjedištem u Sarajevu.

2. Zakupoprimac poslovnog prostora iz tačke 1. ove Odluke dužan je plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu od 1,00 KM po m2.

3. Općinski načelnik će sa zakupoprimcem iz tačke 1. ove Odluke zaključiti ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora. Ugovor se zaključuje na godinu dana sa mogućnošću produženja, ukoliko zakupoprimac bude redovno izmirivao svoje obaveze.

4. Zakupoprimac je dužan da izvrši osiguranje poslovnog prostora od osnovnih rizika vinkuliranom policom u korist Općine Stari Grad Sarajevo koja nema franšiznog učešća u eventualno nastaloj šteti.

5. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 02-45-733/21
Decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: