Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima i Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE

Datum objave: 17.08.2022. 13:19 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 63, 10.08.2022.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 23. st. (1) i (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/22), tačke III. Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22) i tačke V. Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 266. hitnoj sjednici, održanoj 08.08.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA EKONOMSKOG KODA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE" I EKONOMSKOG KODA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE"


 

I.

 

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/22), na razdjelu 16, glava 1601, ekonomski kod 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE" u iznosu od 10.000.000,00 KM i ekonomski kod 615100 - "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE" u iznosu od 29.000.000,00 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 i za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/ inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave.
 

II.

 

Na osnovu kriterija iz tačke II., a u vezi tačke III. Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM se dodjeljuju na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000,00 KM kako je prikazano u tabelarnom pregledu:
 

Rb

Općina/Grad

Jednokratna finansijska pomoć na principu solidarnosti

1

Banovići

125.000,00

2

Bihać

125.000,00

3

Bosansko Grahovo

125.000,00

4

Bosanska Krupa

125.000,00

5

Bosanski Petrovac

125.000,00

6

Breza 

125.000,00

7

Bugojno

125.000,00

8

Busovača

125.000,00

9

Bužim

125.000,00

10

Cazin 

125.000,00

11

Čapljina

125.000,00

12

Čelić

125.000,00

13

Čitluk

125.000,00

14

Doboj Istok

125.000,00

15

Doboj Jug

125.000,00

16

Dobretići

125.000,00

17

Domaljevac-Šamac

125.000,00

18

Donji Vakuf

125.000,00

19

Drvar

125.000,00

20

Foča - Ustikolina

125.000,00

21

Fojnica

125.000,00

22

Gornji Vakuf - Uskoplje

125.000,00

23

Glamoč

125.000,00

24

Goražde

125.000,00

25

Gračanica

125.000,00

26

Gradačac

125.000,00

27

Grude

125.000,00

28

Hadžići

125.000,00

29

Ilidža

125.000,00

30

Ilijaš

125.000,00

31

Jablanica

125.000,00

32

Jajce

125.000,00

33

Kakanj

125.000,00

34

Kalesija

125.000,00

35

Kiseljak

125.000,00

36

Kladanj

125.000,00

37

Ključ

125.000,00

38

Konjic

125.000,00

39

Kreševo

125.000,00

40

Kupres 

125.000,00

41

Livno

125.000,00

42

Lukavac

125.000,00

43

Ljubuški

125.000,00

44

Maglaj

125.000,00

45

Mostar

125.000,00

46

Neum

125.000,00

47

Novi Travnik

125.000,00

48

Odžak

125.000,00

49

Olovo

125.000,00

50

Orašje

125.000,00

51

Pale

125.000,00

52

Posušje

125.000,00

53

Prozor - Rama

125.000,00

54

Ravno

125.000,00

55

Sanski Most

125.000,00

56

Sapna

125.000,00

57

Sarajevo (Grad)

125.000,00

58

Sarajevo - Centar

125.000,00

59

Sarajevo - Novi Grad

125.000,00

60

Sarajevo - Novo Sarajevo

125.000,00

61

Sarajevo - Stari Grad

125.000,00

62

Srebrenik

125.000,00

63

Stolac

125.000,00

64

Široki Brijeg

125.000,00

65

Teočak

125.000,00

66

Tešanj

125.000,00

67

Tomislavgrad

125.000,00

68

Travnik

125.000,00

69

Trnovo

125.000,00

70

Tuzla

125.000,00

71

Usora 

125.000,00

72

Vareš

125.000,00

73

Velika Kladuša

125.000,00

74

Visoko

125.000,00

75

Vitez

125.000,00

76

Vogošća

125.000,00

77

Zavidovići

125.000,00

78

Zenica

125.000,00

79

Žepče

125.000,00

80

Živinice

125.000,00

 

Ukupno 

10.000.000,00

 

 

III.

 

Na osnovu kriterija iz tačke IV., a u vezi tačke V. Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), a na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/22), utvrđuje se raspodjela sredstava u iznosu od 28.999.305,81 KM na općine i gradove sa pojedinačnim i konačnim iznosima kako je prikazano u tabelarnom pregledu:
 

R.b.

R.b. projekta

Naziv projekta

Vrsta programa

Iznos KM

1

Grad Bihać

 

1.

Poslovni objekat zdravstvene djelatnosti sa jednom stambenom jedinicom - Ambulanta Orašac

Ostali objekti od značaja za JLS

220.000,00

 

2.

Zacjevljenje kanala na potezu most H.K. Pruščaka - spoj sa ulicom Harmanska

Putna infrastruktura

130.000,00

 

3.

Izgradnja pješačkih staza i mostova na lokaciji Velika otoka - Amerikančeva otoka

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

450.000,00

2

Grad Bosanska Krupa

 

1.

Uređenje javnih površina u ulici 511 Sbbr i Trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi - faza III

Putna infrastruktura

600.000,00

 

Ukupno

600.000,00

3

 Grad Cazin

 

1.

Rekonstrukcija puta "Ćatići-Dijelovi"

Putna infrastruktura

35.000,00

 

2.

Rekonstrukcija puta "Lelići - Beširevići"

Putna infrastruktura

45.000,00

 

3.

Adaptacija prostorija FK "Krajina" Cazin

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

24.219,50

 

Ukupno

104.219,50

4

Grad Čapljina

 

1.

Sanacija prometnice u ulici Kneza Domagoja u Čapljini

Putna infrastruktura

310.000,00

 

 

 

 

 

 

Ukupno

310.000,00

5

 Grad Goražde

 

1.

Rekonstrukcija sportskog objekta na nogometnom stadionu u naselju Vitkovići u Goraždu

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

220.000,00

 

2.

Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara u Rasadniku (nastavak II faze)

Komunalna infrastruktura

190.000,00

 

Ukupno

410.000,00

6

Grad Gračanica

 

1.

Vanjsko uređenje Privredno-kulturnog-sportskog centra "Bazen" Gračanica (završna faza)

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

190.000,00

 

Ukupno

190.000,00

7

 Grad Gradačac

 

1.

Nadkrivanje istočne tribine u Gradskom stadionu Banja Ilidža u Gradačcu

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

400.000,00

 

Ukupno

400.000,00

8

Grad Konjic

 

1.

Izgradnja vodovoda za naselje Podorašac

Komunalna infrastruktura

100.000,00

 

2.

Izgradnja pješačke staze u naselju Kolonija od Novog mosta do Motela u Konjicu - I faza

Putna infrastruktura

100.000,00

 

3.

Rekonstrukcija gradskog stadiona - I faza

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

100.000,00

 

Ukupno

300.000,00

9

Grad Livno

 

1.

Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni RASADNIK u Livnu

Putna infrastruktura

280.000,00

 

2.

Sekundarna vodovodna mreža za naselje Miši - Golinjevo

Komunalna infrastruktura

280.000,00

 

Ukupno

560.000,00

10

 Grad Lukavac

 

1.

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Jale na putu Bistarac Kiseljak

Putna infrastruktura

190.000,00

 

2.

Glavni projekat za izgradnju novih trotoara (obostrani) i parking mjesta u ulici Septembarska i ulici Patriotskog fronta i izgradnji kružnog toka na Trgu Slobode u Lukavcu

Putna infrastruktura

160.000,00

 

Ukupno

350.000,00

11

Grad Ljubuški

 

1.

Izgradnja cestovne infrastrukture u ulici fra Petra Barbarića

Putna infrastruktura

400.000,00

 

2.

Adaptacija i rekonstrukcija gradske galerije Ljubuški

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

300.000,00

 

Ukupno

700.000,00

12

Grad Mostar

 

1.

Rekonstrukcija saobraćajnice u Rodoču: dionica Čekrk-raskrsnica za Aluminij - I faza

Putna infrastruktura

500.000,00

 

2.

Uređenje ulice Braće Fejića u Mostaru: rekonstrukcija partera, podzemne infrastrukture i uličnog mobilijara - završna faza (etapa 1)

Putna infrastruktura

400.000,00

 

Ukupno

900.000,00

13

Grad Orašje

 

1.

Rekonstrukcija objekta Kulturni centar "Ivo Gregurević" u Orašju

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

400.000,00

 

Ukupno

400.000,00

14

 Grad Sarajevo

 

1.

Izgradnja mreže za odvodnju fekalnih otpadnih voda objekta koji je lociran uz dolaznu stanicu Trebevičke žičare na lokalitetu Trebevića

Komunalna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

100.000,00

15

Grad Srebrenik

 

1.

Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u Tinji Donjoj, Grad Srebrenik za potrebe vodosnabdijevanja

Komunalna infrastruktura

100.000,00

 

2.

Rekonstrukcija dijela potisnog voda (faza 1 i faza 3) kao i dijela distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Srebrenik

Komunalna infrastruktura

100.000,00

 

3.

Rekonstrukcija puta od motela Orion do Gornjih Hrgova

Putna infrastruktura

40.000,00

 

Ukupno

240.000,00

16

Grad Stolac

 

1.

Izgradnja vodoopskrbnog sistema Dubrave - sekundarna mreža

Komunalna infrastruktura

480.000,00

 

2.

Rekonstrukcija postojeće infrastrukture u ulici Kneza Domagoja

Putna infrastruktura

400.000,00

 

Ukupno

880.000,00

17

Grad Široki Brijeg

 

1.

Rekonstrukcija lokalnih cesta na području grada Široki Brijeg

Putna infrastruktura

370.000,00

 

2.

Rekonstrukcija lokalne ceste u Industrijskoj zoni Knešpolje

Putna infrastruktura

220.000,00

 

Ukupno

590.000,00

18

Grad Tuzla

 

1.

Izgradnja Centralnog gradskog groblja "Drežnik" u Tuzli, I faza

Putna infrastruktura

200.000,00

 

Ukupno

200.000,00

19

 Grad Visoko

 

1.

Izgradnja (rekonstrukcija) saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozakovići

Putna infrastruktura

630.466,60

 

Ukupno

630.466,60

20

Grad Zavidovići

 

1.

Sanacija lokalne ceste Zavidovići - Pašin konak na dionici Mećevići - Krčavine

Putna infrastruktura

250.000,00

 

Ukupno

250.000,00

21

 Grad Zenica

 

1.

Izgradnja sekundarne gasne distributivne mreže u Poslovnoj zoni Zenica 1

Komunalna infrastruktura

99.387,74

 

2.

Izgradnja primarne distributivne gasne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul. Prve zeničke brigade - ul. Margita - ul. Prof. Mustafe Čauševića

Komunalna infrastruktura

97.533,00

 

3.

Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad

Ostali objekti od značaja za JLS

100.601,75

 

Ukupno

297.522,49

22

Grad Živinice

 

1.

Izgradnja komemorativnog centra Grad Živinice

Ostali objekti od značaja za JLS

200.000,00

 

2.

Rekonstrukcija lokalnog puta od R455a do Gračanice - faza "Lokalni put Bašigovci - Gračanica dionica Toplice"

Putna infrastruktura

440.000,00

 

Ukupno

640.000,00

23

Općina Banovići

 

1.

Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže sa priključcima u Naselju Mušići, Čubrić, Bagremik, MZ Podgorje

Komunalna infrastruktura

274.861,43

 

2.

Sanacija (rehabilitacija) ceste, dionica Stare kuće-Husanovići, MZ Omazići

Putna infrastruktura

100.000,00

 

3.

Izgradnja parking prostora kod JU "Dječije obdanište", MZ Grad II

Putna infrastruktura

74.827,86

 

Ukupno

449.689,29

24

Općina Bosanski Petrovac

 

1.

Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u Bosanskom Petrovcu - Istočni dio Bosanskog Petrovca (fekalni kolektor za poslovnu zonu Gorinčani - nastavak)

Komunalna infrastruktura

163.994,70

 

Ukupno

163.994,70

25

Općina Bosansko Grahovo

 

1.

Rekonstrukcija distributivne mreže vodosnabdijevanja Bosanskog Grahova

Komunalna infrastruktura

310.000,00

 

Ukupno

310.000,00

26

Općina Breza

 

1.

Uređenje Trga u Brezi

Ostali objekti od značaja za JLS

300.000,00

 

2.

Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Šaš, poslovna zona Šaš, općina Breza, faza I

Komunalna infrastruktura

150.000,00

 

Ukupno

450.000,00

27

Općina Busovača

 

1.

Izgradnja dionice puta Busovačke staje - Šuplja Bukva

Putna infrastruktura

310.000,00

 

2.

Rekonstrukcija lokalnog puta dionica Kaćuni-Hadrovice

Putna infrastruktura

220.000,00

 

3.

Izgradnja dionice puta Tisovac - SRC Pridolci

Putna infrastruktura

190.000,00

 

Ukupno

720.000,00

28

Općina Bužim

 

1.

Rekonstrukcija i modernizacija putne infrastrukture na području općine Bužim

Putna infrastruktura

120.355,33

 

2.

Izgradnja razvodne gravitacione mreže na projektu vodovoda Pivnice faza II

Komunalna infrastruktura

250.000,00

 

3.

Izgradnja rezervoara Čardačište na projektu vodovoda Pivnice

Komunalna infrastruktura

130.000,00

 

Ukupno

500.355,33

29

Općina Centar Sarajevo

 

1.

Rezervoar Kromolj

Komunalna infrastruktura

150.000,00

 

2.

Adaptacija i sanacija sportskog kompleksa "FIS"

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

160.000,00

 

Ukupno

310.000,00

30

Općina Čitluk

 

1.

Nastavak izgradnje školske dvorane Srednje škole dr. fra. Slavka Barbarića, Čitluk

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

150.000,00

 

2.

Rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture na području općine Čitluk

Putna infrastruktura

250.000,00

 

3.

Utopljavanje Osnovne škole Bijakovići - zamjena dotrajalih otvora, rekonstrukcija krova i utopljavanje zgrade

Ostali objekti od značaja za JLS

75.000,00

 

Ukupno

475.000,00

31

Općina Čelić

 

1.

Sanacija šteta u privredi izazvanih poplavama 10.06.2022. godine

Finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti JLS

250.000,00

 

2.

Izgradnja zelene pijace

Ostali objekti od značaja za JLS

130.000,00

 

Ukupno

380.000,00

32

 Općina Doboj Istok

 

1.

Asfaltiranje lokalnih puteva na području Općine Doboj Istok

Putna infrastruktura

250.000,00

 

2.

Izgradnja područne ambulante MZ Lukavica Rijeka Općina Doboj Istok

Ostali objekti od značaja za JLS

100.000,00

 

3.

Rekonstrukcija i dogradnja dijela BKC - multimedijalna sala MZ Klokotnica Općina Doboj Istok

Ostali objekti od značaja za JLS

100.000,00

 

Ukupno

450.000,00

33

Općina Doboj Jug

 

1.

Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru Projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici

Ostali objekti od značaja za JLS

100.000,00

 

2.

Uređenje i sanacija lokalnih puteva i ulica u općini Doboj Jug

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

200.000,00

34

Općina Dobretići

 

1.

Asfaltiranje puta Ugar - Orašac, 3. faza

Putna infrastruktura

144.562,70

 

2.

Asfaltiranje puta Tevsijica - Begluk - groblje Melina, 1. faza

Putna infrastruktura

119.279,11

 

Ukupno

263.841,81

35

Općina Domaljevac - Šamac

 

1.

Vodovodna mreža u naselju Domaljevac - faza centar I

Komunalna infrastruktura

340.000,00

 

Ukupno

340.000,00

36

Općina Donji Vakuf

 

1.

Proširenje JU Dječiji vrtić Donji Vakuf

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

220.000,00

 

Ukupno

220.000,00

37

Općina Drvar

 

1.

Rekonstrukcija i uređenje gradske pijace Drvar

Ostali objekti od značaja za JLS

310.000,00

 

Ukupno

310.000,00

38

Općina Foča

 

1.

Izgradnja Turističko-rekreativnog centra Ustikolina - I faza

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

220.000,00

 

Ukupno

220.000,00

39

Općina Fojnica

 

1.

Regulacija korita rijeke Dragače, općina Fojnica (potporni zidovi)

Putna infrastruktura

370.000,00

 

Ukupno

370.000,00

40

 Općina Glamoč

 

1.

Izgradnja sportske dvorane u Glamoču, faza I

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

300.000,00

 

Ukupno

300.000,00

41

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

 

1.

Rekonstrukcija javne rasvjete i trotoara u urbanom dijelu Gornjeg Vakufa - Uskoplja - faza 2

Komunalna infrastruktura

328.456,16

 

2.

Šetnica "Vrbas"

Putna infrastruktura

40.000,00

 

Ukupno

368.456,16

42

Općina Grude

 

1.

Izgradnja nove gradske ulice i uređenje parkinga oko zgrade Općine Grude

Putna infrastruktura

350.000,00

 

Ukupno

350.000,00

43

Općina Hadžići

 

1.

Asfaltiranje puta Miševići

Putna infrastruktura

280.000,00

 

Ukupno

280.000,00

44

Općina Ilidža

 

1.

"Rekonstrukcija ul. Stupska sa izgradnjom pješačkih staza"

Putna infrastruktura

100.000,00

 

2.

"Uređenje i opremanje površina javne namjene (pješačkih zona) - trga "Sabita Hadžića" i "Školskog trga" sa međusobnom vezom"

Putna infrastruktura

151.763,00

 

3.

"Rekonstrukcija dijela saobraćajnice Sabita Užičanina i dijela saobraćajnice 15. maj sa izgradnjom javnih parkinga"

Putna infrastruktura

370.000,00

 

Ukupno

621.763,00

45

Općina Ilijaš

 

1.

Izgradnja sportskog centra Ilijaš - Gradski stadion - završna faza

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

200.000,00

 

2.

Nastavak izgradnje fekalne i oborinske kanalizacione mreže u okviru projekta rekonstrukcije saobraćajnice "Polomska-Vratuša-most Gnionica" u MZ Podlugovi (II faza)

Komunalna infrastruktura

130.000,00

 

Ukupno

330.000,00

46

Općina Jablanica

 

1.

Održavanje dijela memorijalnog kompleksa "Bitka za ranjenike na Neretvi" - sanacija pješačkih staza do mosta na lijevoj obali rijeke Neretve

Putna infrastruktura

179.066,78

 

Ukupno

179.066,78

47

 Općina Jajce

 

1.

Izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane u MZ Kruščica, Općina Jajce

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

200.000,00

 

2.

Nabavka mamografa za Dom zdravlja Jajce, Općina Jajce

Finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti JLS

60.000,00

 

3.

Sanacija i rekonstrukcija dječijeg vrtića "Naša radost" (C-faza), Općina Jajce

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

60.000,00

 

Ukupno

320.000,00

48

Općina Kakanj

 

1.

Izgradnja mosta preko rijeke Bosne u naselju Modrinje, općina Kakanj

Putna infrastruktura

720.000,00

 

2.

Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru Projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici

Ostali objekti od značaja za JLS

200.000,00

 

Ukupno

920.000,00

49

Općina Kalesija

 

1.

Obdanište; VP Kalesija

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

280.000,00

 

2.

Nova ambulanta Tojšići

Ostali objekti od značaja za JLS

160.000,00

 

3.

Snabdijevanje vodom visinskih zona u MZ Zukići općina Kalesija

Komunalna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

540.000,00

50

Općina Kiseljak

 

1.

Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku - faza 2 i 3

Ostali objekti od značaja za JLS

520.000,00

 

Ukupno

520.000,00

51

Općina Kladanj

 

1.

Rekonstrukcija gradskog vodovoda "Starićka rijeka" u Kladnju etapa: rekonstrukcija transportnog cjevovoda

Komunalna infrastruktura

160.000,00

 

Ukupno

160.000,00

52

Općina Ključ

 

1.

Izgradnja Reciklažnog dvorišta - I faza

Komunalna infrastruktura

246.531,35

 

Ukupno

246.531,35

53

Općina Kreševo

 

1.

Rekonstrukcija dijela lokalnog puta Polje - Volujak

Putna infrastruktura

250.000,00

 

2.

Proširenje kapaciteta Dom zdravlja Kreševo

Ostali objekti od značaja za JLS

80.000,00

 

Ukupno

330.000,00

54

Općina Kupres

 

1.

Izgradnja dječijeg vrtića u Kupresu (I. faza)

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

220.000,00

 

2.

Sanacija zgrade "Bijela Kuća" u zajedničkom vlasništvu Općine Kupres i zavoda za zapošljavanje

Ostali objekti od značaja za JLS

100.000,00

 

3.

Asfaltiranje ulica u općini Kupres

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

420.000,00

55

Općina Maglaj

 

1.

Maglaj - izgradnja obilaznice - servisne saobraćajnice TC Wisa - T-objekti

Putna infrastruktura

220.000,00

 

Ukupno

220.000,00

56

Općina Neum

 

1.

Sanacija ulica Primorska - Trstenica u naselju Surdup I i II (Neum)

Putna infrastruktura

375.982,77

 

Ukupno

375.982,77

57

Općina Novi Travnik

 

1.

Rekonstrukcija lokalne ceste u Industrijskoj zoni Bratstvo Novi Travnik

Putna infrastruktura

99.968,16

 

2.

Rekonstrukcija gradske saobraćajnice Ulica Stjepana Radića - Ivana Meštrovića u Novom Travniku

Putna infrastruktura

156.532,42

 

3.

Rekonstrukcija gradske saobraćajnice Ulica Fra Marijana Šunjića u Novom Travniku

Putna infrastruktura

250.000,00

 

Ukupno

506.500,58

58

Općina Novo Sarajevo

 

1.

Sanacija pomoćnog stadiona pored Sportske dvorane "Goran Čengić"

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

250.000,00

 

Ukupno

250.000,00

59

Općina Odžak

 

1.

Fekalna kanalizacija naselja Bukovica (Brodska ulica, Odžak)

Komunalna infrastruktura

250.000,00

 

2.

Ulica 14. aprila u Odžaku

Putna infrastruktura

130.000,00

 

Ukupno

380.000,00

60

Općina Olovo

 

1.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u krugu Poslovne zone "Golubište" Pilana Olovo

Ostali objekti od značaja za JLS

256.650,00

 

Ukupno

256.650,00

61

Općina Pale

 

1.

Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice unutar industrijske zone Vinčica

Putna infrastruktura

141.375,00

 

2.

Sanacija klizišta turkovskog potoka Gaz

Putna infrastruktura

21.491,60

 

3.

Poboljšanje finansijske stabilnosti budžeta Općine Pale u 2022. godini

Finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti JLS

40.000,00

 

Ukupno

202.866,60

62

Općina Posušje

 

1.

Unaprjeđenje komunalne infrastrukture nabavkom vodovodnog materijala za vodospremu Tribistovo na području općine Posušje

Komunalna infrastruktura

220.000,00

 

2.

Unaprjeđenje lokalne infrastrukture nabavkom i ugradnjom reflektorske rasvjete oko stadiona Mokri Dolac

Komunalna infrastruktura

230.000,00

 

Ukupno

450.000,00

63

Općina Ravno

 

1.

Vodoopskrba naselja Ivanica, izgradnja distributivnog cjevovoda obuhvata VSP-e "Ivanica"

Komunalna infrastruktura

280.000,00

 

Ukupno

280.000,00

64

 Općina Sanski Most

 

1.

Izgradnja lokalnog kanalizacionog sistema i saobraćajnice u naselju Otoke, Općina Sanski Most

Komunalna infrastruktura

250.000,00

 

2.

Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Džemala Bijedića, Općina Sanski Most

Putna infrastruktura

130.000,00

 

3.

Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Žrtava fašizma, Općina Sanski Most

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

480.000,00

65

Općina Sapna

 

1.

Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta na parceli k.č.br.3602/2, KO Sapna, općina Sapna

Ostali objekti od značaja za JLS

220.000,00

 

Ukupno

220.000,00

66

Općina Stari Grad Sarajevo

 

1.

Ojačanje dijela postoječeg puta Trčivode broj 46-Sanacija klizišta

Putna infrastruktura

80.000,00

 

2.

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana od broja 71 do ulice Hladivode broj 70

Komunalna infrastruktura

220.000,00

 

Ukupno

300.000,00

67

Općina Teočak

 

1.

Izgradnja proizvodnog objekta u poslovnoj zoni Janja - Završetak radova

Ostali objekti od značaja za JLS

220.000,00

 

2.

Izgradnja pristupne saobraćajnice, radnog poligona i objekta za smještaj JKP Teočak

Putna infrastruktura

80.000,00

 

Ukupno

300.000,00

68

Općina Tešanj

 

1.

Izgradnja objekta sportske dvorane u Jelahu

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

280.000,00

 

2.

Izgradnja objekta Centra za socijalni rad, Tešanj

Ostali objekti od značaja za JLS

220.000,00

 

3.

Parterno uređenje oko islamskog centra u okviru Projekta izgradnje islamskog centra "Sultan Ahmed" u Zenici

Ostali objekti od značaja za JLS

99.000,00

 

Ukupno

599.000,00

69

Općina Tomislavgrad

 

1.

Sanacija ulice u mjestu Mokronoge

Putna infrastruktura

160.000,00

 

2.

Rekonstrukcija ceste Borčani-Kongora, L=1120m

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

260.000,00

70

Općina Travnik

 

1.

Izgradnja kanalizacionog kolektora 2 gradskog područja općine Travnik

Komunalna infrastruktura

220.000,00

 

2.

Vodosabdijevanje platoa Galica

Komunalna infrastruktura

190.000,00

 

3.

Rekonstrukcija lokalnog puta Dub-Vlašić, dionica Šip-Ošćenik

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

510.000,00

71

Općina Trnovo

 

1.

Izgradnja objekta za zdravstveno starenje

Ostali objekti od značaja za JLS

186.230,54

 

Ukupno

186.230,54

72

Općina Usora

 

1.

Izgradnja objekta školske sportske dvorane u Žabljaku, faza V

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

250.000,00

 

Ukupno

250.000,00

73

Općina Velika Kladuša

 

1.

Rekonstrukcija i izgradnja objekta JU Centar za kulturu i obrazovanje "Zuhdija Žalić"

Ostali objekti od značaja za JLS

140.000,00

 

Ukupno

140.000,00

74

Općina Vitez

 

1.

Izgradnja kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada

Komunalna infrastruktura

321.168,31

 

2.

Fiskulturna dvorana Osnovne škole u MZ Kruščica

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

100.000,00

 

3.

Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u urbanom dijelu grada

Komunalna infrastruktura

40.000,00

 

Ukupno

461.168,31

75

Općina Vogošća

 

1.

Rekonstrukcija nogometnog terena-postavljanjem vještačke trave i drenažnog sistema na terenu nogometnog stadiona "Hakija Mršo" u Vogošći

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

280.000,00

 

2.

Rekonstrukcija dijela ulice Svrake IV (nastavak u dužini od cca 260 m)

Putna infrastruktura

100.000,00

 

Ukupno

380.000,00

76

Općina Žepče

 

1.

Izgradnja Osnovne škole "ŽEPČE"

Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

280.000,00

 

2.

Ulice u Novom Naselju, općina Žepče

Putna infrastruktura

190.000,00

 

Ukupno

470.000,00

 

Sve ukupno

28.999.305,81

 

 

 

 

 

 

 

IV.
 

Zadužuju se korisnici sredstava iz tač. II. i III. ove odluke da izvještaj o utrošku sredstava iz tačke I. ove odluke dostave Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. decembra 2023. godine.
 

V.
 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova iz tač. II. i III. ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze.

Ovlašćuje se federalni ministar finansija da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše ugovore o dodjeli i korištenju sredstava iz stava (1) ove tačke.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će sredstva iz tač. II. i III. ove odluke doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-ispr., 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22).

 

VI.
 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
 

VII.
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1230/2022
08. augusta 2022. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: