Održavanje i čišćenje gradskih saobraćajnica i zelenih površina

Datum objave: 21.07.2020. 14:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

261-4-2-32-5-19/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD
IDB/JIB 4401198330000
Kontakt osoba ŽIVKO JAGODIĆ
Adresa Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 220-928
Faks (050) 220-955
Elektronska pošta mgnabavka@gmail.com
Internet adresa www.mrkonjic-grad.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Mrkonjić Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje i čišćenje gradskih saobraćajnica i zelenih površina.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje i čišćenje gradskih saobraćajnica i zelenih površina.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradske ulice i zelene površine u Mrkonjić Gradu.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK A.D. 4401197280009 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57690,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

57690,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

57690,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

57690,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

KP ''park''' Mrkonjić Grad je u vlasništvu opštine Mrkonjić Grad 60%,a jedino je registrovano za ove usluge.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARK" A.D. M.GRAD

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
261-4-2-32-5-19/20
PODIJELI: