Održavanje komunikacijske mrežne opreme

Datum objave: 20.08.2021. 11:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.08.2021.
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

940-1-2-31-5-28/21


Broj obavijesti o nabavi 940-1-2-31-3-23/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
IDB/JIB 4200161590006
Kontakt osoba Davor Biljaka
Adresa Đoke Mazalića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-962
Faks (033) 208-257
Elektronička pošta info@fzzz.ba
Internet adresa www.fzzz.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje komunikacijske mrežne opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je nabava usluge održavanja komunikacijske mrežne opreme, u skladu sa specifikacijom koja se nalazi u
PRILOG-u 2 (Obrazac za cijenu ponude) i PRILOG-u 3 (Tehnička specifikacija) tenderske dokumentacije i čini njen sastavni
dio.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet50312610-4 Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.4200470540005IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

51154,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

51154,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51154,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51154,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
940-1-2-31-5-28/21
PODIJELI: