Održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu u zoni grada na području Brčko distrikta BiH za sezonu 2016/2017. godine

Datum objave: 17.10.2016. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

947-1-2-21-5-22/16Broj obavještenja o nabavci 947-1-2-21-3-19/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600325130000
Kontakt osoba Alma Kadrić
Adresa Meše Selimovića 1
Poštanski broj 76120 Brčko (bhp sa)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-156
Faks (049) 490-160
Elektronska pošta sanjaivanic@putevibrcko.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.9.2016. - 15.4.2017.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

341880,34

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja prohodnosti puteva u zimskom periodu u zoni grada na području Brčko distrikta BiH za sezonu
2016/2017. godine


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja prohodnosti puteva u zimskom periodu u zoni grada na području Brčko distrikta BiH za sezonu
2016/2017. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega
Dodatni predmet(i) 90630000-2 Usluge uklanjanja leda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP KOMUNALNO BRČKO DOO 4600244130005 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

296400,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

296400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

322088,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
947-1-2-21-5-22/16
PODIJELI: