Održavanje puteva na području općine Ilijaš

Datum objave: 09.11.2020. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

201-1-3-30-5-77/20


Broj obavještenja o nabavci 201-1-3-30-3-66/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB 4200792820003
Kontakt osoba Amer Karičić
Adresa Hamida Dizdara 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-427
Faks (033) 560-426
Elektronska pošta dp@dp.ks.gov.ba
Internet adresa dp.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3, 5, 6, 7, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38650000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri
godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri
godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo
i Novi Grad

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9320000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

30.10.2020. - 30.10.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO 4200316890001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9308037,60

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9308037,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9308037,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva na području općine Hadžići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3760000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.11.2020. - 15.11.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BUCOMERC 4236016990009 Kiseljak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


3759142,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3759142,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3759142,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4530000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.10.2020. - 19.10.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAKOP DOO KISELJAK 4236047100001 Kiseljak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


4517671,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4517671,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4517671,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3850000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.11.2020. - 15.11.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGBH DOO SARAJEVO 4201764310004 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


3849826,20

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849826,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849826,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva na području općine Ilijaš

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4790000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.11.2020. - 15.11.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CITARPRODUKT D.O.O. VISOKO 4218092330001 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


3849826,20

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849826,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849826,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje puteva na području općine Vogošća

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

definisano specifikacijom u prilogu TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3850000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

15.11.2020. - 15.11.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AME D.O.O. BREZA 4218105170009 Breza Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


3849705,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849705,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3849705,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
201-1-3-30-5-77/20
PODIJELI: