Održavanje, rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete na području općine Živinice

Datum objave: 18.10.2016. 12:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

430-1-3-121-5-69/16Broj obavještenja o nabavci 430-1-3-121-3-52/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.10.2016. - 7.10.2019.

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje, rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete na području općine Živinice

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet poslova održavanja, rekonstrukcije i dogradnje javne rasvjete na području općine Živinice, sukladno Specifikaciji
poslova u prilogu TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34993000-4 Cestovna rasvjeta
Dodatni predmet(i) 50232100-1 Usluge održavanja ulične rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Živinice

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOPKOMERC d.o.o. Živinice 4209277800005 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

339990,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

188034,18

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

339990,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

384297,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nema.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-121-5-69/16
PODIJELI: