Održavanje sistema registra cijena nekretnina, koje uključuju korisničku podršku korisnicima sistema, obezbjeđenje nesmetanog rada sistema, kao i obezbjeđenja integriteta i konzistentnosti podataka

Datum objave: 09.07.2020. 14:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

399-1-2-6-5-22/20


Broj obavještenja o nabavci 399-1-2-6-3-9/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB 4200771230001
Kontakt osoba Denis Tabučić, tel. 033/586-078, e-mail: denis.tabucic@fgu.com.ba
Adresa Hamdije Kreševljakovića 96
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 201-784
Faks (033) 586-056
Elektronska pošta uprava@fgu.com.ba
Internet adresa www.fgu.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

225641,02

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje informacionog sistema adresnog registra i informacionog sistema registra cijena


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka pružanje usluga održavanja informacionog sistema adresnog registra i informacionog
sistema registra cijena. U cilju obezbjeđenja nesmetanog rada sistema, kao i obezbjeđenja integriteta i konzistentnosti
podataka, potrebno je osigurati kvalitetno održavanje sistema i korisničku podršku korisnicima sistema.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Za ovaj LOT zahtjeva se pružanje usluga održavanja sistema adresnog registra, koje uključuju korisničku podršku korisnicima
sistema, obezbjeđenje nesmetanog rada sistema, kao i obezbjeđenja integriteta i konzistentnosti podataka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

155128,20

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2020. - 17.12.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GEOMETRIKA DOO 4272177610008 Grude Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

155000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

155000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

155000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Za ovaj LOT zahtjeva se pružanje usluga održavanja sistema registra cijena nekretnina, koje uključuju korisničku podršku
korisnicima sistema, obezbjeđenje nesmetanog rada sistema, kao i obezbjeđenja integriteta i konzistentnosti podataka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70512,82

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2020. - 17.12.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GEOMETRIKA DOO 4272177610008 Grude Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70380,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70380,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70380,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
399-1-2-6-5-22/20
PODIJELI: