Održavanje uređaja klimatizacije, grijanja i ventilacije u objektu JP Elektroprivreda HZHB – Direkcija Društva na adresi Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar

Datum objave: 17.07.2020. 08:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

799-1-2-348-5-429/20


Broj obavijesti o nabavi 799-1-2-348-3-280/20

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-848
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje uređaja klimatizacije, grijanja i ventilacije u objektu JP Elektroprivreda HZHB – Direkcija Društva na adresi Kralja
Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje uređaja klimatizacije, grijanja i ventilacije u objektu JP Elektroprivreda HZHB – Direkcija Društva na adresi Kralja
Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih skupina
Dodatni predmet(i) 50720000-8 Usluge popravaka i održavanja centralnoga grijanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Razdoblje na koje se zaključuje ugovor: 12 (dvanaest) mjeseci.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALFA THERM D.O.O. 4227003590002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22980,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br. I-3995/20 od 29.06.2020. godine.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-348-5-429/20
PODIJELI: