Održavanje vozila u 2017. godini

Datum objave: 26.12.2016. 11:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

359-1-2-28-5-37/16Broj obavještenja o nabavci 359-1-2-28-3-28/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200536150009
Kontakt osoba Zlatko Bursać
Adresa Branilaca Sarajeva 26
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-736
Faks (033) 209-543
Elektronska pošta tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa www.zavodzpr-sa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2017.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka održavanja vozila u 2017. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge servisiranja-održavanja vozila u 2017. godini za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila
Dodatni predmet(i) 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.500,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na lokaciji odabranog pružaoca usluge

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARADIS d.o.o. 4200066250001 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Vrijednost okvirnog sporazuma je 5,00 KM/sat servisne usluge na servisiranju vozila. Planirani troškovi na godišnjem nivou
su cca 2.000,00 KM.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
359-1-2-28-5-37/16
PODIJELI: