Oprema mreže

Datum objave: 17.10.2016. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

741-1-1-53-5-132/16Broj obavještenja o nabavci 741-1-1-53-3-90/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba Ognjen Zeljković, dipl. inž. el.
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3, 5, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za izradu novih priključaka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za izradu novih priključaka za potrebe elektrodistributivnog preduzeća.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
Dodatni predmet(i) 31682000-0 Materijal za električnu struju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema mreže

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka opreme mreže za izradu novih priključaka na ED mreže

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11.10.2016. - 11.2.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ugovornog organa u Banja Luci

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLAMEN DOO 4400383020002 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


200000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

11.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

198271,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

198271,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Provodnici

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka provodnika za izradu novih priključaka na ED mreže

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10.10.2016. - 10.2.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ugovornog organa u Banja Luci

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELIOS DOO 4400922340008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


200000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

10.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

199733,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

199832,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema elektroormara

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka opreme elektroormara za izradu novih priključaka na ED mreže

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10.10.2016. - 10.2.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ugovornog organa u Banja Luci

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELIOS DOO 4400922340008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


190000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

10.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

189825,87

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

189937,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Armirano betonski stubovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka armirano betonskih stubova za izradu novih priključaka na ED mreže

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10.10.2016. - 10.2.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta pojedinih Radnih jedinica u sastavu ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELIM d.o.o. 4401147180003 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


270000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

10.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

239185,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

239185,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
741-1-1-53-5-132/16
PODIJELI: