Oprema za nadogradnju za vozilo za prikupljanje komunalnog otpada

Datum objave: 30.08.2021. 11:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

222-1-1-40-5-11/21Broj obavještenja o nabavci 222-1-1-40-3-8/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALAC A.D. DERVENTA
IDB/JIB 4400158760005
Kontakt osoba Srđan Stolica
Adresa Njegoševa br.1
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 333-466
Faks (053) 331-680
Elektronska pošta komunalacderventa@hotmail.com
Internet adresa www.komunalacderventa.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja nadogradnje za vozilo za prikupljanje komunalnog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka korištene nadogradnje za vozilo za prikupljanje komunalnog otpada sa korištenim kranom za podizanje
podzemnih kontejnera. Odabrani ponuđač ima obavezu ugradnje navedenog premeta nabavke na šasiju u vlasništvu
sektorskog ugovornog organa MAN TGA 26.350. Takođe odabrani ponuđač ima i obavezu pranja i čišćenja šasije kao
i poliranja kabine na vozilu MAN TGA 26.350

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42416210-0 Podizači kontejnera za otpad


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO sjedište sektorskog ugovornog organa, ul. NJegoševa br.1 u Derventi

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SV COMPANY DOO 4403064550006 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

95500,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

95500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95500,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
222-1-1-40-5-11/21
PODIJELI: