Originalni auto dijelovi iz programa ŠKODA

Datum objave: 25.01.2018. 19:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2018.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

488-1-1-62-9-10/18


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 488-1-1-62-5-95/16, 488-1-1-62-5-97/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW; LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz
programa ŠKODA; LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
  34351100-3 Gume za automobile


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa ŠKODA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa ŠKODA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 A.S. auto centar d.o.o. Zenica 4218167280005 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 1.1.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 21000,00 5.1.2017. A.S. auto centar d.o.o. Zenica


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNITRADE d.o.o LJUBUŠKI 4272095990104 Ljubuški Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30000,00 5.1.2017. UNITRADE d.o.o LJUBUŠKI

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-1-1-62-9-10/18
PODIJELI: