Oružje tip 5

Datum objave: 11.11.2020. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA U OBLASTI
ODBRANE I SIGURNOSTI

1412-3-1-99-5-120/20


Broj obavještenja o nabavci 1412-3-1-99-3-46/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Armin Demirović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - nabavka oružja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti - nabavka oružja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS C1


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AC UNITY D.O.O, KM TRADE D.O.O., SHOT D.O.O. ZENICAANEKS C1


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Nabavka iz oblasti odbrane i sigurnosti

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AC UNITY D.O.O, KM TRADE D.O.O., SHOT D.O.O. ZENICAANEKS C1


Broj lota

3


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AC UNITY D.O.O, KM TRADE D.O.O., SHOT D.O.O. ZENICAANEKS C1


Broj lota

4


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AC UNITY D.O.O, KM TRADE D.O.O., SHOT D.O.O. ZENICAANEKS C1


Broj lota

5


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

3

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AC UNITY D.O.O, KM TRADE D.O.O., SHOT D.O.O. ZENICAANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM TRADE D.O.O. 4218204070008 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


42650,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

42650,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42650,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42650,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321100-1 Pištolji


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM TRADE D.O.O. 4218204070008 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


109800,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

109800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 3

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

345000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM TRADE D.O.O. 4218204070008 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


343800,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

343800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

343800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

343800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 4

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

184500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM TRADE D.O.O. 4218204070008 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


183270,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

183270,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

183270,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

183270,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oružje tip 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oružje tip 5

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji II faza

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM TRADE D.O.O. 4218204070008 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


30000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1412-3-1-99-5-120/20
PODIJELI: