Ostali rezervni dijelovi za održavanje vozila i mehanizacije-filteri

Datum objave: 03.12.2018. 13:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.12.2018.GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-359-9-215/18Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-359-5-122/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Enesa Vejo
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održavanje vozila i mehanizacije-FILTERI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42913000-9 Filteri za ulje, benzin i usisavanje vazduha


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINHRON D.O.O. 4200012080003 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
150000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.9.2017. - 15.9.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.9.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50000,00 14.9.2018. SINHRON D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
83-1-1-359-9-215/18
PODIJELI: